• ขนาดตัวอักษร
 •  
 •  
ชื่อแพ็กเกจ KUBC 1.1
การตรวจวินิจฉัยกระเพาะปัสสาวะโดยการส่องกล้อง
ค่าใช้จ่าย:THB 9,500
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ:
*ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมการตรวจวินิจฉัยกระเพาะปัสสาวะโดยการส่องกล้อง กรณีผู้ป่วยนอก

รายการที่รวมอยู่ในโปรแกรม

 • ค่าห้องผ่าตัดและพยาบาลผู้ช่วยแพทย์ผ่าตัด
 • ค่าชุดเครื่องมือและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (ทำ Cystoscopy)
 • ค่ายาชาเฉพาะที่ เช่น Xylocaine Jelly
 • ค่าศัลยแพทย์ผู้ทำการตรวจ Cystoscopy

รายการที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม

 • ค่าผลตรวจทางห้องปฏิบัติการและทางพยาธิวิทยา
 • สารตรวจมะเร็ง เช่น PAS Test
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากการทำ Cystoscopy
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกรณีรับเป็นผู้ป่วยใน

ผู้มีสิทธิใช้โปรแกรม

ผู้ป่วยที่มีโอกาสเสี่ยงสูงในการทำการตรวจจะไม่สามารถเข้าโปรแกรมได้ ซึ่งได้แก่
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางโรคเลือด
 • ผู้ป่วยที่เคยตรวจพบมะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะ
 • ผู้ป่วยที่ต้องตรวจโดยการดมยาสลบ


ราคาโปรแกรม : 9,500 บาท

หมายเหตุ: 

 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ
 • ราคาตามโปรแกรมนี้ สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ผ่าตัดตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 เท่านั้น
 • ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า