bih.button.backtotop.text

การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อสะโพกเทียม ชนิด Birmingham

การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อสะโพกเทียม ชนิด Birmingham เป็นการแทนที่ผิวหัวกระดูกสะโพกและเบ้าสะโพกด้วยผิวข้อเทียม โดยไม่ตัดหัวสะโพก ซึ่งแตกต่างจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแบบปกติ โดยจะรักษาหัวสะโพกเดิมไว้ แต่นำเฉพาะผิวข้อหัวกระดูกสะโพกที่เสื่อมออก ทำให้สามารถรักษาเนื้อกระดูกที่ดีไว้ได้ สามารถใช้หัวสะโพกขนาดใกล้เคียงเดิม ลดการหลุดของสะโพกเทียม และไม่จำเป็นต้องใส่ก้านสะโพก ทำให้สงวนเนื้อกระดูกไว้ใช้งานได้ในอนาคต

ผู้ที่เหมาะสมกับการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อสะโพกเทียม ชนิด Birmingham
  • แม้ว่าการผ่าตัดจะให้มีผลดีหลายประการ การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อสะโพกเทียม ชนิด Birmingham จำกัดเฉพาะสำหรับผู้ป่วยชายอายุน้อยกว่า 65 ปี และมีเนื้อกระดูกหัวสะโพกเพียงพอ
  • การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อสะโพกเทียม ชนิด Birmingham มีอัตราการหลุดที่น้อยกว่าการเปลี่ยนสะโพกเทียมวิธีมาตรฐาน และเนื่องจากเป็นการผ่าตัดในผู้ป่วยอายุน้อย คงหัวสะโพกเดิมไว้ ทำให้การผ่าตัดครั้งที่สอง สามารถทำได้ง่ายโดยใช้การผ่าตัดวิธีมาตรฐาน
  • การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อสะโพก ชนิด เบอร์มิงแฮม ใช้วัสดุชนิด Metal on Metal (ชนิดผิวสัมผัสเป็นเหล็ก) ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 20-25 ปี โดยเฉลี่ยที่ 10 ปีเท่ากับ 95.4%

เนื่องจากต้องใช้เทคนิคการผ่าตัดสูง ปัจจุบันในประเทศไทยมีเพียงไม่กี่สถาบันเท่านั้นที่มีการผ่าตัดชนิดนี้ ทั้งนี้แนะนำให้ผู้ป่วยปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น โดยลักษณะของหัวสะโพก มุมคอสะโพกและปริมาณเนื้อกระดูกที่เหลืออยู่ล้วนมีผลต่อการผ่าตัดทั้งสิ้น

การตรวจติดตามโดยทั่วไปเหมือนกับการผ่าตัดสะโพกเทียมแบบมาตรฐาน ร่วมกับการตรวจค่าโคบอลต์และโครเมียมในเลือดเป็นระยะ

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์รักษาที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต 8.60 of 10, จากจำนวนคนโหวต 10 คน

บทความที่เกี่ยวข้อง