bih.button.backtotop.text

ตารางการอบรมตั้งครรภ์คุณภาพ

การจัดอบรมคุณแม่ครรภ์คุณภาพ ภาคภาษาไทย

อบรมตั้งครรภ์คุณภาพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ขอเชิญว่าที่คุณพ่อ คุณแม่ เข้าร่วมอบรมเพื่อการเริ่มต้นครอบครัวที่สมบูรณ์และเลือกสิ่งที่ดี สำหรับลูกน้อยในครรภ์
โดยทางโรงพยาบาลมีกิจกรรมก่อนคลอดดังนี้ 

จัดขึนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
แบ่งเป็น
 1. การอบรมก่อนคลอด จัดอบรม 2 ครั้ง ในวันอาทิตย์ อบรมเวลา 9.00-12.30 น
 2. การอบรมหลังคลอด จัดอบรมตามความพร้อมของ มารดาและทารก ( สงวนสิทธิ์ สำหรับมารดาที่คลอดบุตรที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เท่านั้น ซึ่งไม่ต้องสมัครจะจัดสอนให้ก่อนกลับบ้าน)
การอบรมก่อนคลอด : สถานที่อบรม ศูนย์ประชุมชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก

คลาสที่ 1
มีเนื้อหา เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปสำหรับการตรียมตัวคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ (เริ่มตั้งครรภ์ -  27 สัปดาห์ )

 • ความรู้เรื่องการออกกำลังกายที่จำเป็นและวิธีการที่ถูกต้องสำหรับหญิงตั้งครรภ์
 • ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อมารดาและทารกในครรภ์
 • ข้อมูลเกี่ยวกับแพ็กเกจคลอดบุตร
 • ความรู้เรื่องพัฒนาการของทารกในครรภ์และการเปลี่ยนแปลงของร่างกายขณะตั้งครรภ์และการดูแล
 • ความรู้เรื่องนมแม่และการเตรียมพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • ความรู้เรื่องการรับประทานยาในหญิงตั้งครรภ์
 

คลาสที่ 2
มีเนื้อหา เกี่ยวกับความรู้ การเตรียมตัวคุณแม่ก่อนคลอด และการดูแลทารก (อายุครรภ์ 27 สัปดาห์ขึ้นไป) 

 • ความรู้เรื่องกลไกการคลอด การคลอดธรรมชาติ และการผ่าตัดคลอด
 • ความรู้เรื่องวิธีการลดความเจ็บปวดการฝึกการหายใจสำหรับการคลอด
 • ความรู้เรื่องการดูแลทารกแรกเกิด
 • ความรู้เรื่องการรับประทานยาในหญิงให้นมบุตร
 • เยี่ยมชมห้องคลอด ห้องพักหลังคลอด และห้องทารกแรกเกิด

รายละเอียดการสมัคร

การสมัคร ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 1. กรอกข้อมูลผ่านทาง  website
 2. สมัครได้ที่ ศูนย์สูติ-นรีเวช ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 3. โทรสมัคร ที่ contact  center หมายเลข  02 066 8888
 4. อีเมล TenderLove&[email protected]
วิทยากร
ทุกหัวข้ออบรมบรรยายโดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชาชีพ

ค่าใช้จ่าย
เป็นบริการฟรี สำหรับผู้ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
มีค่าใช้จ่าย 1,000 บาท / ครั้งอบรม / คู่สามีภรรยาที่ไม่ได้ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 
การชำระค่าใช้จ่าย 
โอนผ่าน บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ 031-7-018000 และส่งข้อมูลการโอนโดยระบุ ชื่อที่อยู่ หมายเลข บัตรประชาชน ของผู้เข้าอบรม กลับมาที่ TenderLove&[email protected] เพื่อการสำรองที่นั่งและออกใบเสร็จ
 
การเตือนเข้าอบรม
การเตือนเข้าอบรมจะส่งแจ้งกลับทางเมล์ประมาณ 3 วันก่อนการอบรม

ตารางการอบรมตั้งครรภ์คุณภาพ 2564 (ภาษาไทย)

คลาส ตลาสที่1 คลาสที่ 2
วัน อาทิตย์  อาทิตย์ 
เวลา 9.00-12.30 น. 9.00-12.30 น.
สถานที่ ณ. ห้องประชุม ชั้นที่ 21
อาคารคลินิก 
ณ. ห้องประชุม ชั้นที่ 21
อาคารคลินิก

แพทย์ผู้สอน

เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาต่าง ๆ  , แพทย์

เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาต่าง ๆ  , แพทย์
 
ตารางการอบรมตั้งครรภ์คุณภาพ
 
เดือน กิจกรรมครั้งที่ 1 กิจกรรมครั้งที่ 2
มกราคม 17 (2564) 31 (2564)
กุมภาพันธ์ 14 (2564) 28 (2564)
มีนาคม 14 (2564) 28 (2564)
เมษายน 4 (2564) งดการจัดกิจกรรม
พฤษภาคม 9 (2564) 23 (2564)
มิถุนายน 13 (2564) 27 (2564)
กรกฏาคม 4 (2564) 18 (2564)
สิงหาคม 15 (2564) 29 (2564)
กันยายน 12 (2564) 26 (2564)
ตุลาคม 10 (2564) 17 (2564)
พฤศจิกายน 7 (2564) 28 (2564)
ธันวาคม 12 (2564) 26 (2564)

*เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 ทางโรงพยาบาลฯ จึงขออนุญาตแจ้งงดการอบรมคุณแม่ตั้งครรภ์คุณภาพ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถาณการณ์จะดีขึ้น ด้วยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสูงสุด อย่างไรก็ตาม ขอท่านให้ติดตามประกาศการเปลี่ยนแปลงจากทางโรงพยาบาลฯ เป็นระยะ
ลงทะเบียนนัดหมายอบรมตั้งครรภ์

 

ภาวะการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้อง

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์รักษาที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สูติ-นรีเวช

ดูเพิ่มเติม
คะแนนโหวต 8.50 of 10, จากจำนวนคนโหวต 4 คน

บทความที่เกี่ยวข้อง