ตารางการอบรมตั้งครรภ์คุณภาพ

อบรมตั้งครรภ์คุณภาพ 
ขอเชิญว่าที่คุณพ่อ คุณแม่ เข้าร่วมอบรมเพื่อการเริ่มต้นครอบครัวที่สมบูรณ์และเลือกสิ่งที่ดี สำหรับลูกน้อยในครรภ์ โดยทางโรงพยาบาลมีกิจกรรมก่อนคลอดดังนี้ 

การจัดอบรมคุณแม่ครรภ์คุณภาพ ภาคภาษาไทย
จัดขึนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
แบ่งเป็น
 1. การอบรมก่อนคลอด จัดอบรม 2 ครั้ง ในวันอาทิตย์ อบรมเวลา 9.00-12.30 น
 2. การอบรมหลังคลอด จัดอบรมตามความพร้อมของ มารดาและทารก ( สงวนสิทธิ์ สำหรับมารดาที่คลอดบุตรที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เท่านั้น ซึ่งไม่ต้องสมัครจะจัดสอนให้ก่อนกลับบ้าน)
การอบรมก่อนคลอด : สถานที่อบรม ศูนย์ประชุมชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก
มีเนื้อหา เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปสำหรับการตรียมตัวคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ (เริ่มตั้งครรภ์ -  27 สัปดาห์ )
 • ความรู้เรื่องการออกกำลังกายที่จำเป็นและวิธีการที่ถูกต้องสำหรับหญิงตั้งครรภ์
 • ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อมารดาและทารกในครรภ์
 • ข้อมูลเกี่ยวกับแพ็กเกจคลอดบุตร
 • ความรู้เรื่องพัฒนาการของทารกในครรภ์และการเปลี่ยนแปลงของร่างกายขณะตั้งครรภ์และการดูแล
 • ความรู้เรื่องนมแม่และการเตรียมพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • ความรู้เรื่องการรับประทานยาในหญิงตั้งครรภ์
มีเนื้อหา เกี่ยวกับความรู้ การเตรียมตัวคุณแม่ก่อนคลอด และการดูแลทารก (อายุครรภ์ 27 สัปดาห์ขึ้นไป )
 • ความรู้เรื่องกลไกการคลอด การคลอดธรรมชาติ และการผ่าตัดคลอด
 • ความรู้เรื่องวิธีการลดความเจ็บปวดการฝึกการหายใจสำหรับการคลอด
 • ความรู้เรื่องการดูแลทารกแรกเกิด
 • ความรู้เรื่องการรับประทานยาในหญิงให้นมบุตร
 • เยี่ยมชมห้องคลอด ห้องพักหลังคลอด และห้องทารกแรกเกิด
การสมัคร ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 1. กรอกข้อมูลผ่านทาง  website
 2. สมัครได้ที่ ศูนย์สูติ-นรีเวช ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 3. โทรสมัคร ที่ contact  center หมายเลข  02 066 8888
 4. อีเมล TenderLove&Care@bumrungrad.com

วิทยากร
ทุกหัวข้ออบรมบรรยายโดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชาชีพ

ค่าใช้จ่าย
เป็นบริการฟรี สำหรับผู้ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
มีค่าใช้จ่าย 1,000 บาท / ครั้งอบรม / คู่สามีภรรยาที่ไม่ได้ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 
การชำระค่าใช้จ่าย 
โอนผ่าน บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ 031-7-018000 และส่งข้อมูลการโอนโดยระบุ ชื่อที่อยู่ หมายเลข บัตรประชาชน ของผู้เข้าอบรม กลับมาที่ TenderLove&Care@bumrungrad.com เพื่อการสำรองที่นั่งและออกใบเสร็จ
 
การเตือนเข้าอบรม
การเตือนเข้าอบรมจะส่งแจ้งกลับทางเมล์ประมาณ 3 วันก่อนการอบรม
 

ภาวะการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้อง

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์รักษาที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สูติ-นรีเวช

ดูเพิ่มเติม
คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

บทความที่เกี่ยวข้อง