อาการปวดหลังส่วนกลาง (ร่วมกับมีอาการที่ขา)

อาการปวดหลังส่วนกลาง ปวดหลังร้าวลงขา สถาบันรักษากระดูกสันหลัง

สาเหตุ

 • การหดเกร็งของกล้ามเนื้อและ/หรือมีการใช้งานกล้ามเนื้อมากเกินไป
 • ความเสื่อมของกระดูกสันหลังช่วงอก
 • หมอนรองกระดูกสันหลังบริเวณช่วงอกเคลื่อนทับเส้นประสาท
 • กระดูกสันหลังบริเวณช่วงอกตีบแคบทับไขสันหลัง
 • อุบัติเหตุ
 • เนื้องอก
 • การติดเชื้อ
 • กระดูกสันหลังคดงอ

 

การปฏิบัติตัว


เมื่อไรที่ควรพบแพทย์

หากอาการปวดไม่ทุเลาลงภายใน 2-3 วัน หรือมีอาการมากขึ้นจนไม่สามารถทนได้ ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของอาการ ทำการนัดหมายแพทย์

หากคุณมีอาการดังต่อไปนี้ ควรรีบมาพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยทันที

 • มีอาการปวดรุนแรง
 • มีอาการปวดไม่หายขาดมานานกว่า 3 เดือน
 • มีอาการปวดคอร่วมกับอาการปวดร้าวลงแขน แขนชาหรืออ่อนแรง
 • มีปัญหาในการเดิน เช่น ทรงตัวได้ไม่ดี เดินลำบาก ขาแข็งเกร็ง
 • มีปัญหาในการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระ


การรักษา

แพทย์จะทำการตรวจร่างกายทางระบบประสาทอย่างละเอียด และอาจให้ผู้ป่วยเข้ารับการเอกซเรย์ และ/หรือตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) รวมถึงวัดการนำกระแสไฟฟ้าของเส้นประสาท เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย โดยแนวทางการรักษาประกอบด้วย

ข้อมูลทั่วไป