ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและไลฟ์สไตล์

ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและไลฟ์สไตล์ ( Sports  Medicine  Lifestyle Center )
 
ข้อมูลศูนย์
ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและไลฟ์สไตล์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาและฟื้นฟูนักกีฬาและผู้ที่รักการออกกำลังกายที่ประสบปัญหาการบาดเจ็บจากกิจกรรมกีฬา ผู้สูงวัยที่เผชิญภาวะเสื่อมถอยของร่างกายและผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อจากการทำงาน รวมถึงวิเคราะห์สมรรถนะของนักกีฬา และผู้ที่รักการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเล่นกีฬาให้สูงขึ้น 


ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและไลฟ์สไตล์แบ่งออกเป็น  สองส่วนใหญ่ๆ ดังนี้

 • เวชศาสตร์การกีฬา (Integrated Sports Medicine Service) มุ่งเน้นการดูแลรักษาผู้ป่วยที่บาดเจ็บทางการกีฬาและผู้ป่วยที่เป็นโรคกระดูกทั่วไปในทุกๆ วัย เช่น อาการปวดข้อเนื่องจากการบาดเจ็บหรือข้อเสื่อม รวมถึงผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกพรุนหรือต้องการป้องกันภาวะกระดูกพรุน
 • คลินิกรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อจากการทำงานหรือออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome Clinic) ให้บริการคัดกรองโรคที่ทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อ รักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังและออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายเฉพาะบุคคลเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ


การบริการของเรารวมถึง

 • การให้คำปรึกษา
 • การตรวจวินิจฉัยผู้ที่มีอาการปวดข้อ ปวดเส้นเอ็นและปวดกล้ามเนื้อจาก การใช้งานหรือจากกิจกรรมกีฬา
 • บริการตรวจสมรรถนะของร่างกาย
 • วางแผนและออกแบบโปรแกรมการรักษา และฟื้นฟูสมรรถนะร่างกายที่เหมาะสม สำหรับแต่ละบุคคล


การดูแลแบบองค์รวมด้วยทีมสหวิชาชีพ

 • ดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ผู้ชำนาญ การเฉพาะด้านหลายสาขา เช่น แพทย์ผู้ชำนาญการด้าน เวชศาสตร์กระดูกและกล้ามเนื้อ แพทย์ผู้ชำนาญการด้าน เวชศาสตร์ฟื้นฟูและชะลอวัย นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ และนักเวชศาสตร์การกีฬา
 • มุ่งเน้นการรักษาแบบองค์รวมโดยผสมผสานเวชศาสตร์ ฟื้นฟูภาวะเสื่อมทั้งแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้คุณฟื้นตัว จากอาการบาดเจ็บหรืออาการเจ็บป่วยได้เร็วที่สุดและสามารถกลับไปเล่นกีฬาที่รักได้อย่างปลอดภัย


การประเมินค่าสมรรถนะทางกายภาพ VO2 MAX Evaluation (90 นาที) 

คือโปรแกรมการทดสอบที่บ่งบอกสมรรถนะทางร่างกายระหว่าง ที่เล่นกีฬา ด้วยการวัดระดับค่าความสามารถสูงสุดในการใช้ ออกซิเจนและอัตราการเต้นของหัวใจ โดยผลลัพธ์ของการวัด ระดับค่าจะออกมาเป็นตัวเลข ตัวเลขยิ่งสูงหมายถึงความสามารถ ในการออกกำลังกายยิ่งมีมากขึ้น การทดสอบนี้ถือเป็นมาตรฐาน ที่ทันสมัยในการวัดสุขภาพและประเมินสมรรถนะร่างกายทาง ด้านกีฬา เป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยในการวางแผนการฝึกซ้อมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการฝึกซ้อมในอนาคต
 


การวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย (10 นาที)

ประกอบด้วยการวัดค่าปริมาณไขมันในร่างกาย มวลกล้ามเนื้อ ค่าโปรตีนน้ำและแร่ธาตุอย่างละเอียด ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญเพื่อ ช่วยให้เราออกแบบโปรแกรมเฉพาะบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการลดไขมันในร่างกาย การปรับสมดุลเพื่อ สุขภาพหรือเพื่อบรรลุเป้าหมายในการออกกำลัง
 


การทดสอบเพื่อประเมินควาทางชีวภาพ (30 นาที)

เป็นโปรแกรมการทดสอบเพื่อวัดระดับความหลากหลายทางชีวกายภาพ โดยไม่จำเป็นต้องผ่าตัด เพื่อใช้สำหรับอ้างอิงสภาวะและสมรรถนะของร่างกายในช่วงเวลานั้น โดยมีการตรวจวัด ดังต่อไปนี้
 • หาค่าสมรรถนะการทำงานของหัวใจและปอด
 • สภาวะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 • สภาวะความอดทนของกล้ามเนื้อ
 • ความยืดหยุ่น
 • การวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย
 • ความคล่องตัวและพลังกล้ามเนื้อ
 • การทรงตัวและการประสานงานของร่างกาย
 • ปฏิกิริยาตอบสนองและความเร็วการตรวจคัดกรองโรคทางกล้ามเนื้อ (Muscle health screening)

ใช้ในการหาสาเหตุของอาการผิดปกติของกล้ามเนื้อ ช่วยในการวินิจฉัยกลุ่มโรคที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังที่ไม่เกี่ยวข้องกับ โรคออฟฟิศซินโดรม และเป็นการตรวจหาความผิดปกติของระดับฮอร์โมน วิตามิน เกลือแร่ที่จำเป็นต่อการทำงานของกล้ามเนื้อ
 


การรักษาด้วยพลาสม่าเกล็ดเลือดเข้มข้น (PRP)

ช่วยบรรเทาอาการบาดเจ็บของโรคข้อเข่าเสื่อม เอ็น กล้ามเนื้อ เอ็นกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อนต่างๆ โดยไม่ต้องผ่าตัด เพียงนำ เลือดของผู้ป่วยไปปั่นเพื่อแยกเกล็ดเลือดและนำมาฉีดกลับ เข้าไปยังบริเวณที่บาดเจ็บ ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและเพิ่ม โกรทแฟคเตอร์ มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากลและ ไม่ต้องใช้เวลาฟื้นตัวนาน
 

การผ่าตัดแบบรักษาข้อเอาไว้ (Joint Preservation Surgery)

เหมาะกับผู้ที่ยังไม่อยากผ่าตัดเปลี่ยนข้อใหม่ โดยเฉพาะผู้ที่ยัง มีอาการไม่มากนักและยังใช้ชีวิตที่แอคทีฟอยู่

 

เครื่องกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Peripheral TMS)

เป็นอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดขั้นสูง เพื่อ รักษาอาการปวดโดยไม่ต้องผ่าตัด โดยใช้ วิธีการกระตุ้นบริเวณที่ปวดด้วยคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า ช่วยลดอาการกล้ามเนื้อ ตึงตัวและใช้บริหารกล้ามเนื้อหลังจากการ บาดเจ็บในระยะแรกๆ
 


การรักษาทางกายภาพบำบัดและการออกกำลังกาย

โดยใช้อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดร่วมกับการออกกำลังกาย ระยะเริ่มแรกหลังจากอาการบาดเจ็บ โดยมีนักกายภาพบำบัด และนักฝึกสอนออกกำลังกายดูแลเรื่องการออกกำลังกายและ ฟื้นฟูสมรรถนะผู้ป่วยแต่ละราย
 

Contact Number

 • ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและไลฟ์สไตล์ 
Tel : 02 011 2888

Service Hours

 • ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและไลฟ์สไตล์ 
จันทร์-ศุกร์  08.00 – 16.00 น.

Location

 • ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและไลฟ์สไตล์ 
อาคารบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ ชั้น 11 
คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs