อาการปวดคอและปวดหลังส่วนบน

 


สาเหตุ

  • การหดเกร็งของกล้ามเนื้อและ/หรือมีการใช้งานกล้ามเนื้อมากเกินไป
  • ข้อต่อกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม
  • หมอนรองกระดูกคอเคลื่อนทับเส้นประสาท


การปฏิบัติตัว


เมื่อไรที่ควรพบแพทย์

หากอาการปวดไม่ทุเลาลงภายใน 2-3 วัน หรือมีอาการมากขึ้นจนไม่สามารถทนได้ ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของอาการ ทำการนัดหมายแพทย์

หากคุณมีอาการดังต่อไปนี้ ควรรีบมาพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยทันที

  • มีอาการปวดรุนแรง
  • อาการปวดไม่หายขาดมานานกว่า 3 เดือน
  • อาการปวดคอร่วมกับ อาการปวดร้าวลงแขน แขนชาหรืออ่อนแรง
  • มีปัญหาในการเดิน เช่น ทรงตัวได้ไม่ดี เดินลำบาก ขาเกร็งแข็ง
  • มีปัญหาในการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระ


การรักษา

แพทย์จะทำการตรวจร่างกายทางระบบประสาทอย่างละเอียด และอาจให้ผู้ป่วยเข้ารับการเอกซเรย์ และ/หรือตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) รวมถึงวัดการนำกระแสไฟฟ้าของเส้นประสาท เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย โดยแนวทางการรักษาประกอบด้วย