Spine Symptom neck midback back

เรียนรู้เกี่ยวกับอาการของคุณ

 

อาการปวดคอและปวดหลังส่วนบน

สาเหตุ

 • การหดเกร็งของกล้ามเนื้อและ/หรือมีการใช้งานกล้ามเนื้อมากเกินไป
 • ข้อต่อกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม
 • หมอนรองกระดูกคอเคลื่อนทับเส้นประสาท

การปฏิบัติตัว

เมื่อไรที่ควรพบแพทย์

หากอาการปวดไม่ทุเลาลงภายใน 2-3 วัน หรือมีอาการมากขึ้นจนไม่สามารถทนได้ ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของอาการ ทำการนัดหมายแพทย์

หากคุณมีอาการดังต่อไปนี้ ควรรีบมาพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยทันที

 • มีอาการปวดรุนแรง
 • อาการปวดไม่หายขาดมานานกว่า 3 เดือน
 • อาการปวดคอร่วมกับ อาการปวดร้าวลงแขน แขนชาหรืออ่อนแรง
 • มีปัญหาในการเดิน เช่น ทรงตัวได้ไม่ดี เดินลำบาก ขาเกร็งแข็ง
 • มีปัญหาในการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระ

การรักษา

แพทย์จะทำการตรวจร่างกายทางระบบประสาทอย่างละเอียด และอาจให้ผู้ป่วยเข้ารับการเอกซเรย์ และ/หรือตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) รวมถึงวัดการนำกระแสไฟฟ้าของเส้นประสาท เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย โดยแนวทางการรักษาประกอบด้วย

อาการปวดหลังส่วนกลาง (ร่วมกับมีอาการที่ขา)

สาเหตุ

 • การหดเกร็งของกล้ามเนื้อและ/หรือมีการใช้งานกล้ามเนื้อมากเกินไป
 • ความเสื่อมของกระดูกสันหลังช่วงอก
 • หมอนรองกระดูกสันหลังบริเวณช่วงอกเคลื่อนทับเส้นประสาท
 • กระดูกสันหลังบริเวณช่วงอกตีบแคบทับไขสันหลัง
 • อุบัติเหตุ
 • เนื้องอก
 • การติดเชื้อ
 • กระดูกสันหลังคดงอ

การปฏิบัติตัว

เมื่อไรที่ควรพบแพทย์

หากอาการปวดไม่ทุเลาลงภายใน 2-3 วัน หรือมีอาการมากขึ้นจนไม่สามารถทนได้ ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของอาการ ทำการนัดหมายแพทย์

หากคุณมีอาการดังต่อไปนี้ ควรรีบมาพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยทันที

 • มีอาการปวดรุนแรง
 • มีอาการปวดไม่หายขาดมานานกว่า 3 เดือน
 • มีอาการปวดคอร่วมกับอาการปวดร้าวลงแขน แขนชาหรืออ่อนแรง
 • มีปัญหาในการเดิน เช่น ทรงตัวได้ไม่ดี เดินลำบาก ขาแข็งเกร็ง
 • มีปัญหาในการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระ

การรักษา

แพทย์จะทำการตรวจร่างกายทางระบบประสาทอย่างละเอียด และอาจให้ผู้ป่วยเข้ารับการเอกซเรย์ และ/หรือตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) รวมถึงวัดการนำกระแสไฟฟ้าของเส้นประสาท เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย โดยแนวทางการรักษาประกอบด้วย

อาการปวดหลังที่ไม่มีอาการปวดร้าวลงขาร่วมด้วย

สาเหตุ

 • การเกร็งตัวของกล้ามเนื้อหรือเอ็น เช่น การยกของหนัก
 • หมอนรองกระดูกสันหลังโป่งนูนหรือปริแตก
 • ข้อเสื่อม
 • โรคกระดูกสันหลังคดงอผิดปกติ
 • กระดูกหักทรุดจากภาวะกระดูกพรุน
 • อุบัติเหตุ
 • การติดเชื้อ
 • เนื้องอก

การปฏิบัติตัว

 • พยายามนั่งหลังตรง
 • พักผ่อน
 • รับประทานยาบรรเทาปวด
 • ออกกำลังกาย

เมื่อไรที่ควรพบแพทย์

หากอาการปวดไม่ทุเลาลงภายใน 2-3 วัน หรือมีอาการรุนแรง ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของอาการ ทำการนัดหมายแพทย์

หากคุณมีอาการดังต่อไปนี้ ควรรีบมาพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยทันที

 • มีอาการปวดหลังเรื้อรังติดต่อกันนานกว่า 3 เดือน
 • มีอาการปวดร้าวลงไปบริเวณสะโพก ขา และเท้า
 • มีอาการปวดรุนแรงที่ไม่ทุเลาลงหลังการพัก
 • มีอาการปวดหลังการบาดเจ็บหรือการหกล้ม
 • มีอาการปวดร่วมกับอาการต่อไปนี้
  • ไม่สามารถควบคุมปัสสาวะได้
  • ขาอ่อนแรง
  • มีอาการชาบริเวณขา เท้า หรือรอบทวารหนัก
  • คลื่นไส้ อาเจียน หรือมีไข้
  • น้ำหนักตัวลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุ

การรักษา

แพทย์จะทำการตรวจร่างกายทางระบบประสาทอย่างละเอียด และอาจให้ผู้ป่วยเข้ารับการเอกซเรย์ และ/หรือ ตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) รวมถึงวัดการนำกระแสไฟฟ้าของเส้นประสาท เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย โดยแนวทางการรักษาประกอบด้วย