ภาวะการเจ็บป่วย

ar002.jpg  ปวดหลัง
   
ar002.jpg  โรคกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม (Cervical spondylosis)
   
ar002.jpg โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท (Herniated disc)
   
ar002.jpg โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ (Spinal stenosis)
   
ar002.jpg โรคกระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis)
spec001.png

 
spec001.png

 

สถานที่ตั้ง

สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฏร์
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 20
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย
 

เวลาให้บริการ
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.
 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์: 02 011 3077
โทรสาร: 02 011 3080