การรักษาเพื่อฟื้นฟูสภาพผิวหน้าให้สดใส (Photorejuvenation) ด้วยเครื่องเลเซอร์ Gentle YAG บริเวณทั่วใบหน้า (Full Face) จำนวน 3 ครั้ง

ชื่อแพ็กเกจ SKIN 26
การรักษาเพื่อฟื้นฟูสภาพผิวหน้าให้สดใส (Photorejuvenation) ด้วยเครื่องเลเซอร์ Gentle YAG บริเวณทั่วใบหน้า (Full Face) จำนวน 3 ครั้ง
ค่าใช้จ่าย:THB 24,240
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ:
*ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมการรักษาเพื่อฟื้นฟูสภาพผิวหน้าให้สดใส (Photorejuvenation) ด้วยเครื่องเลเซอร์ Gentle YAG บริเวณทั่วใบหน้า (Full Face) จานวน 3 ครั้ง สำหรับผู้ป่วยที่มีรอยหมองคล้ำ หรือมีริ้วรอยตื้น ๆ บนผิวหน้า

รายการที่รวมอยู่ในโปรแกรม

 • ค่าแพทย์สาหรับทำหัตถการ
 • ค่าบริการและค่าอุปกรณ์การแพทย์สำหรับทาหัตถการ
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการทำหัตถการ
 

รายการที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม

 • ค่าแพทย์สำหรับการปรึกษา และติดตามการรักษาหลังการทำหัตถการ
 • ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำหัตถการ
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สาหรับนำกลับบ้าน
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ระหว่างการทำหัตถการ
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับติดตามการรักษา ค่ายา และเวชภัณฑ์ที่ใช้รักษาต่อเนื่อง

ราคาโปรแกรม : 24,240 บาท

หมายเหตุ

 1. ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ
 2. การยืนยันการนัดหมายของการทำหัตถการ จะมีการติดต่อเพื่อยืนยันการนัดหมายของการทำหัตถการจากทางโรงพยาบาลล่วงหน้า 3 วัน ก่อนวันนัด
 3. หากต้องการเลื่อน หรือยกเลิกการนัดหมาย กรุณาแจ้งให้โรงพยาบาลทราบล่วงหน้าก่อนเวลานัด 2 ชั่วโมง
 4. ราคาตามโปรแกรมนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ซื้อแพ็กเก็จราคานี้ช่วง 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2559 โดยสามารถมารับบริการเพื่อทำหัตถการได้ตั้งแต่ 1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2559 เท่านั้น
 5. ไม่สามารถคืนเงิน หรือยกเลิกโปรแกรมได้
   
ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า