บริการรับส่ง

บริการรับ-ส่งท่าอากาศยาน
toyota_van.jpg
รถตู้
bmw5series.jpg
BMW ซีรี่ส์ 5
passat.jpg
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
benz_van.jpg
เมอเซเดส เบนซ์

บี. เอช. เรสสิเดนซ์ ยินดีให้บริการจัดรถรับ-ส่งถึงท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โปรดแจ้งความประสงค์ และกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม
ทั้งนี้ค่าบริการรถรับส่งจะคิดรวมในใบแจ้งค่าห้องพัก หรือค่าตรวจรักษาของท่าน (แบบฟอร์มขอใช้บริการ)


Vehicles
One Way Charge
BMW ซีรี่ส์ 5 1,300 บาท
เมอเซเดส เบนซ์ 1,300 บาท
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 900 บาท
รถตู้ 900 บาท

หมายเหตุ: ราคาเที่ยวเดียวหมายถึง การรับส่งระหว่างท่าอากาศยานมายัง
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ฯ
หรือ อาคาร บี.เอช. เรสสิเดนซ์ ราคารวมบริการดังต่อไปนี้
 
1. เจ้าหน้าที่ประจำที่สนามบินตลอด 24 ชั่วโมง
2. เจ้าหน้าที่ประสานงานกับสนามบินสำหรับบริการพิเศษอื่น ๆ
3. พนักงานขับรถที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
4. ประกันอุบัติเหตุ
5. ค่าทางด่วน
6. รถสภาพใหม่พร้อมอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัย พร้อมระบบ GPS