ศูนย์บริการผู้ป่วยนานาชาติ

ตั้งอยู่บริเวณ Sky Lobby ชั้น 10, อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก โดยศูนย์ฯ นี้จะเป็นจุดแรกที่ผู้ป่วยต่างชาติใช้ในการติดต่อกับโรงพยาบาลฯ

การบริการ

- การลงทะเบียนผู้ป่วยนอก ให้บริการลงทะเบียนผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

- บริการล่าม โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ฯ
มีเจ้าหน้าที่ให้บริการแปลภาษาต่าง ๆ ดังนี้

- อารบิค
- บังคลาเทศ
- ฝรั่งเศส
- เยอรมัน
- เกาหลี
- จีนกลาง
- เวียดนาม
- ญี่ปุ่น

สถานที่ติดต่อ

Sky Lobby ชั้น 10, อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก
อีเมล: info@bumrungrad.com