แพ็กเกจผ่าตัดสายตาผิดปกติ ด้วยวิธีรีเลกส์ สมายล์ (ReLEx SMILE) สำหรับพนักงานและเพื่อน/ญาติ/พี่น้อง
หรือบุคคลใดที่พนักงานเชิญชวนมา


image_updated.jpeg

 

อยากทำ ReLEx SMILE ต้องทำอย่างไร?

 1. ติดต่อ Eye Center อาคาร BI Clinic ชั้น 18 เพื่อขอทำนัดตรวจสุขภาพตาก่อนการทำ ReLEx SMILE
 2. ติดต่อลงทะเบียนที่ Employee Health Clinic อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ Ward 10 ในวันนัดตรวจสุขภาพตา
 3. ตรวจสุขภาพตาที่ Eye Center อาคาร BI Clinic ชั้น 18
ผลการตรวจสุขภาพตาผ่านสามารถทำ ReLEx SMILE ได้
 1. ติดต่อ คุณสุนีย์ (HR) ที่อาคารสำนักผู้บริหาร ห้อง 213 (เบอร์โทรศัพท์ 15852)  เพื่อกรอกเอกสารและยินยอมการผ่อนชำระเป็นระยะเวลา 10 เดือน
 2. ติดต่อ Eye Center พร้อมเอกสารจาก HR เพื่อขอทำนัดวันผ่าตัด
ผลการตรวจสุขภาพตาไม่ผ่าน
 1. ไม่สามารถทำ ReLEx SMILE ได้ แพทย์จะแนะนำวิธีการรักษาอื่นทดแทน
 2. ติดต่อชำระเงินที่ Cashier
 

ผู้ที่สามารถเข้ารับการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEx SMILE 

 1. ผู้ที่มีค่าสายตาสั้น หรือสายตาสั้นร่วมกับสายตาเอียง (พิจารณาโดยจักษุแพทย์)
 2. อายุ 20 ปีขึ้นไป และมีค่าสายตาคงที่แล้ว อย่างน้อย 1 ปี (เปลี่ยนแปลงไม่เกิน 50 ใน 1 ปี)
 3. อายุไม่ควรเกิน 55 ปี
ส่วนผู้ที่มีสายตาสั้นและอายุเกิน 40 ปีขึ้นไป ที่มีภาวะสายตายาวตามอายุ หากต้องการทำ ReLEx มีอยู่ 2 วิธีคือ
 1. ทำ ReLEx SMILE ที่ตาทั้งสองข้างเพื่อแก้ค่าสายตาสั้น และใช้แว่นอ่านหนังสือเพื่อช่วยในการมองระยะใกล้
 2. ทำ ReLEx SMILE ข้างใดข้างหนึ่งให้ค่าสายตาใกล้เคียงปกติเพื่อให้มองชัดในที่ไกล และอีกข้างหนึ่งทำให้เหลือค่าสายตาสั้นไว้ช่วยมองใกล้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าสายตาและอายุของผู้ป่วย ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ประเมินความเหมาะสมต่อไป
 3. ไม่มีโรคของกระจกตา เช่น โรคกระจกตาย้วย โรคตาแห้งอย่างรุนแรง และโรคตาอย่างอื่นที่มีผลต่อการมองเห็น เช่น จอประสาทตาเสื่อม
 4. ไม่มีโรคทางร่างกายที่มีผลต่อการหายของแผล เช่น โรคภูมิต้านตัวเอง เช่น โรค SLE, โรครูมาตอยด์, โรคสะเก็ดเงิน รวมทั้งโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี
 5. ผู้ที่หยุดรับประทานยารักษาสิวในกลุ่ม Isotretinoin เช่น Roaccutane, Acnotin, Isotret ก่อนวันตรวจวิเคราะห์สภาพตาและก่อนผ่าตัด อย่างน้อย 6 สัปดาห์
 6. ผู้ที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์สภาพตาโดยจักษุแพทย์ว่าสุขภาพตาสมบูรณ์แข็งแรงจึงจะสามารถรับการรักษาได้


ขั้นตอนการตรวจประเมินสภาพสายตาก่อนการรักษาด้วย ReLEx SMILE

ก่อนเข้ารับการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วย ReLEx SMILE จะมีการตรวจประเมินสภาพสายตา โดยใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ดังนี้
 • ตรวจวัดค่าสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ทดสอบการมองเห็น
 • วัดความดันตา
 • ตรวจและวัดค่าสายตาโดยจักษุแพทย์
 • วัดปริมาณน้ำตา
 • ถ่ายภาพพื้นผิวกระจกตาและวัดความหนาของกระจกตา
 • หยอดยาขยายม่านตา
 • ตรวจสภาพจอประสาทตาอย่างละเอียดโดยจักษุแพทย์ 
 

เงื่อนไขในการให้บริการ 

 • ผู้ที่สนใจต้องไม่ได้อยู่ในช่วงตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • ผู้ที่สนใจต้องไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเลือด, ต้อหินที่ควบคุมไม่ได้, โรคเรื้อรัง และยังควบคุมไม่ได้  (เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือภาวะติดเชื้อ HIV, SLE)
 • ผู้ที่สนใจจะต้องใช้วันหยุดส่วนตัวในการเข้ารับการรักษาและพักหลังผ่าตัด (1 วันเพื่อทำผ่าตัด อีก 1 วัน เพื่อตรวจหลังผ่าตัด)
 • ผู้ที่สนใจจะต้องเข้าใจและรับทราบว่าจะมีโอกาสเกิดความเสี่ยง ซึ่งจะได้รับการอธิบายจากแพทย์ก่อนทำการผ่าตัด
 • ผู้ที่สนใจรับทราบค่าใช้จ่ายพิเศษสำหรับพนักงาน 95,000 บาท สามารถผ่อนชำระ 10 เดือน ๆ ละ 9,500 บาท โดยหักจากบัญชีเงินเดือนพนักงาน
 • ราคานี้ไม่รวมการตรวจคัดกรองตาก่อนทำ และไม่รวมการ follow up กับแพทย์หลังการทำ ReLEx SMILE
 • ผลการตรวจคัดกรองจักษุแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาว่าท่านเหมาะสมที่จะเข้ารับการรักษาโดยวิธี ReLEx SMILE หรือไม่
 • ผู้ที่สนใจต้องงดใส่คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มอย่างน้อย 3 วัน และคอนแทคเลนส์ชนิดแข็งอย่างน้อย 7 วัน
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Eye Center (Nurse station 18A)
เวลา 8.00am-8.00pm.
Tel. 02 011 3885-6, 02 011 3891
 
Live support
We are sorry, but support is not available at the moment.