การฉีดโบทูลินัมท็อกซินรักษาโรคทางระบบประสาท

โบทูลินัมท็อกซิน (Botulinum toxin) เป็นสารพิษที่สกัดมาจากแบคทีเรียคลอสตริเดียมโบทูลินัม (Clostridium botulinum) เพื่อนำมาใช้ในการรักษาโรคในระบบต่างๆ ของร่างกาย รวมทั้งโรคทางระบบประสาท
 

ข้อบ่งชี้ของการฉีดโบทูลินัมท็อกซินรักษาโรคทางระบบประสาท

 

การออกฤทธิ์ของโบทูลินัมท็อกซิน

โบทูลินัมท็อกซินจะออกฤทธิ์โดยไปสกัดกั้นการส่งผ่านกระแสประสาทบริเวณกล้ามเนื้อด้วยการลดการหลั่งสารอะเซติลโคลีน (acetylcholine) ทำให้การหดตัวของกล้ามเนื้อลดลง ระงับความเจ็บปวด และลดการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ
 

ข้อควรระวังและข้อห้ามของการฉีดโบทูลินัมท็อกซินรักษาโรคทางระบบประสาท

 • สตรีตั้งครรภ์ จากการศึกษาพบความผิดปกติของตัวอ่อนในสัตว์ทดลอง แต่ยังไม่มีรายงานการศึกษาในคน
 • สตรีให้นมบุตร ในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลด้านความปลอดภัยที่เพียงพอ
 • ผู้ที่ใช้ยาที่มีผลต่อการสกัดกั้นกระแสประสาทกล้ามเนื้อ เช่น aminoglycosides, chloroquine, D-penicillamine หรือ neuromuscular blocking agents
 • โรคกล้ามเนื้อประสาทอ่อนแรง
 

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

 • การฉีดบริเวณใบหน้า อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงดังนี้
  • รอยช้ำ บวม
  • หนังตาตก มักดีขึ้นภายใน 2-3 สัปดาห์
  • ตาพร่า เห็นภาพซ้อน
  • ปากเบี้ยว
  • ปากแห้ง
 • การฉีดที่บริเวณคอ อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงดังนี้
  • ปวดบริเวณตำแหน่งที่ฉีด
  • กล้ามเนื้อที่ถูกฉีดอ่อนแรง
  • กลืนลำบาก
  • ปากแห้ง
  • เสียงแหบ
 • การฉีดที่แขน ขา และลำตัว อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงดังนี้
  • กล้ามเนื้อที่ถูกฉีดอ่อนแรง
 • การกระจายของยาไปบริเวณอื่น อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงดังนี้
  • กลืนลำบากหรือหายใจไม่สะดวก มักเกิดในเด็กเล็ก และในกรณีที่ใช้ยาในขนาดสูงและฉีดกล้ามเนื้อที่ไม่ถูกต้อง
 

ข้อแนะนำของการฉีดโบทูลินัมท็อกซินรักษาโรคทางระบบประสาท

 • ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนเข้ารับการรักษา
 • หากมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที
 

สถานที่ตั้ง

ศูนย์ประสาทวิทยา 
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 19
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

ติดต่อสอบถามและทำการนัดหมายแพทย์

โทรศัพท์: 02 011 3994, 02 011 3995, 02 011 3996
โทรสาร: 02 011 3914
 
Rating score: 9.74 of 10, based on 38 vote(s)