bih.button.backtotop.text
Package Name  

การทำศัลยกรรมตกแต่งบริเวณท้องพร้อมดูดไขมัน

Package ID  

ABDO 01

 
343,840 THB
 
343,840 THB

Approximate cost in

 • ค่าห้องผ่าตัด เป็นเวลา 4 ชั่วโมง 45  นาที
 • ค่าห้องพักฟื้นและพยาบาลผู้ช่วยแพทย์ผ่าตัด
 • ค่าห้องพักผู้ป่วย 2 คืนรวมทั้งค่าอาหารปกติ และค่าบริการพยาบาล
 • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการผ่าตัด (SCD, Vaser or Liposuction machine ตามดุลยพินิจของแพทย์)
 • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ที่ใช้หลังการทำผ่าตัด (1 Tubigrip, 1 Garment ตามดุลยพินิจของแพทย์)
 • ค่ายาวิสัญญี และยาที่จำเป็นขณะพักรักษาในโรงพยาบาล
 • ค่าแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด และวิสัญญีแพทย์

 

 • ค่าแพทย์สำหรับการปรึกษา และติดตามการรักษาหลังการทำผ่าตัด
 • ค่าใช้จ่ายในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ตามดุลยพินิจของแพทย์ ดังรายการต่อไปนี้ CBC, PT & PTT, Bleeding Time, FPG, Creatinine, HIV Ag/Ab, Urinalysis)
 • ค่าฉายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray) ตามดุลยพินิจของแพทย์
 • ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ตามดุลยพินิจของแพทย์
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำ Medical Clearance เช่น ค่าแพทย์, ค่าตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนอกเหลือจากการตรวจการวิเคราะห์ต่างๆ ด้านบน
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผู้ป่วยพักในโรงพยาบาลเกินกว่า 2 คืน ซึ่งรวมถึงค่าห้อง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งค่ายาจะถูกคิดเพิ่มจากราคาโปรแกรม 
 • ค่าใช้จ่ายในการทำผ่าตัดอื่นๆ หรือทำศัลยกรรมตกแต่งอื่นๆ 
 • ค่าใช้จ่ายในห้อง ICU (กรณีจำเป็น)
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนเข้ารับเป็นผู้ป่วยใน
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ซึ่งไม่เกี่ยวกับการผ่าตัด เช่น ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าตรวจทางพยาธิวิทยา  ค่าตรวจทางรังสี และค่ายาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์และค่าอาหารญาติจะถูกคิดตามค่าใช้จ่ายในอัตราปกติของโรงพยาบาล
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับรักษาต่อเนื่องสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำผ่าตัด หรือหลังการทำผ่าตัด
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับติดตามการรักษา ค่ายา และเวชภัณฑ์ที่ใช้รักษาต่อเนื่อง
 • ส่วนต่างค่าห้องที่สูงขึ้นจากราคาเหมาจ่าย
 • ส่วนต่างค่าห้องผ่าตัด และวิสัญญีแพทย์ หากเกินระยะเวลาที่กำหนด

 

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง

ติดต่อ
โทร: 02-011-3691
เวลาทำการ
วันจันทร์-วันอาทิตย์ กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
สถานที่ตั้ง
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 16 Counter A
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

การทำศัลยกรรมตกแต่งบริเวณท้องพร้อมดูดไขมัน

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมผ่าตัดตกแต่งบริเวณท้องพร้อมดูดไขมันบริเวณหน้าท้องส่วนบน และบริเวณสีข้างของลำตัวโดยไม่พลิกตะแคงตัวผู้ป่วย แต่สามารถใช้ Package ของการดูดไขมันอื่นร่วมในกรณีต้องการดูดไขมันส่วนอื่นๆ เพิ่ม ผู้ป่วยนอนพักในโรงพยาบาล 2 คืน   
 

 

ผู้ไม่มีสิทธิใช้โปรแกรม

ผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูงในการผ่าตัดจะไม่สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้  ซึ่งได้แก่

 • ผู้ที่มีปัญหาทางโรคเลือด
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังและยังควบคุมไม่ได้ เช่น ภาวะติดเชื้อ HIV, ไวรัสตับอักเสบ C และโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมได้ เป็นต้น

 

หมายเหตุ:

 1. ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ
 2. ราคาตามโปรแกรมนี้ สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ผ่าตัดตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
 ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
Package Name : 

การทำศัลยกรรมตกแต่งบริเวณท้องพร้อมดูดไขมัน

Package ID : 

ABDO 01

343,840 THB
Regular Price

Approximate cost in :

การทำศัลยกรรมตกแต่งบริเวณท้องพร้อมดูดไขมัน

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมผ่าตัดตกแต่งบริเวณท้องพร้อมดูดไขมันบริเวณหน้าท้องส่วนบน และบริเวณสีข้างของลำตัวโดยไม่พลิกตะแคงตัวผู้ป่วย แต่สามารถใช้ Package ของการดูดไขมันอื่นร่วมในกรณีต้องการดูดไขมันส่วนอื่นๆ เพิ่ม ผู้ป่วยนอนพักในโรงพยาบาล 2 คืน   
 

 

ผู้ไม่มีสิทธิใช้โปรแกรม

ผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูงในการผ่าตัดจะไม่สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้  ซึ่งได้แก่

 • ผู้ที่มีปัญหาทางโรคเลือด
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังและยังควบคุมไม่ได้ เช่น ภาวะติดเชื้อ HIV, ไวรัสตับอักเสบ C และโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมได้ เป็นต้น

 

หมายเหตุ:

 1. ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ
 2. ราคาตามโปรแกรมนี้ สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ผ่าตัดตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
 ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 • ค่าห้องผ่าตัด เป็นเวลา 4 ชั่วโมง 45  นาที
 • ค่าห้องพักฟื้นและพยาบาลผู้ช่วยแพทย์ผ่าตัด
 • ค่าห้องพักผู้ป่วย 2 คืนรวมทั้งค่าอาหารปกติ และค่าบริการพยาบาล
 • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการผ่าตัด (SCD, Vaser or Liposuction machine ตามดุลยพินิจของแพทย์)
 • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ที่ใช้หลังการทำผ่าตัด (1 Tubigrip, 1 Garment ตามดุลยพินิจของแพทย์)
 • ค่ายาวิสัญญี และยาที่จำเป็นขณะพักรักษาในโรงพยาบาล
 • ค่าแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด และวิสัญญีแพทย์

 

 • ค่าแพทย์สำหรับการปรึกษา และติดตามการรักษาหลังการทำผ่าตัด
 • ค่าใช้จ่ายในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ตามดุลยพินิจของแพทย์ ดังรายการต่อไปนี้ CBC, PT & PTT, Bleeding Time, FPG, Creatinine, HIV Ag/Ab, Urinalysis)
 • ค่าฉายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray) ตามดุลยพินิจของแพทย์
 • ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ตามดุลยพินิจของแพทย์
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำ Medical Clearance เช่น ค่าแพทย์, ค่าตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนอกเหลือจากการตรวจการวิเคราะห์ต่างๆ ด้านบน
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผู้ป่วยพักในโรงพยาบาลเกินกว่า 2 คืน ซึ่งรวมถึงค่าห้อง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งค่ายาจะถูกคิดเพิ่มจากราคาโปรแกรม 
 • ค่าใช้จ่ายในการทำผ่าตัดอื่นๆ หรือทำศัลยกรรมตกแต่งอื่นๆ 
 • ค่าใช้จ่ายในห้อง ICU (กรณีจำเป็น)
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนเข้ารับเป็นผู้ป่วยใน
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ซึ่งไม่เกี่ยวกับการผ่าตัด เช่น ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าตรวจทางพยาธิวิทยา  ค่าตรวจทางรังสี และค่ายาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์และค่าอาหารญาติจะถูกคิดตามค่าใช้จ่ายในอัตราปกติของโรงพยาบาล
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับรักษาต่อเนื่องสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำผ่าตัด หรือหลังการทำผ่าตัด
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับติดตามการรักษา ค่ายา และเวชภัณฑ์ที่ใช้รักษาต่อเนื่อง
 • ส่วนต่างค่าห้องที่สูงขึ้นจากราคาเหมาจ่าย
 • ส่วนต่างค่าห้องผ่าตัด และวิสัญญีแพทย์ หากเกินระยะเวลาที่กำหนด

 

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง

ติดต่อ
โทร: 02-011-3691
เวลาทำการ
วันจันทร์-วันอาทิตย์ กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
สถานที่ตั้ง
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 16 Counter A
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110