การเป็นผู้นำระดับโลกด้านการดูแลรักษาและความปลอดภัยของผู้ป่วย

ผู้ป่วยทุกรายพึงได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ นโยบายนี้จึงทำให้บำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก จากองค์กร Joint Commission International (JCI) ในสหรัฐอเมริกา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับการรับรองซ้ำทุกสามปี และได้ขยายโครงการการรับรองมาตรฐานการเป็นผู้นำต่อไปอีก

banner-1.jpg
 
  • ในปี 2560 บำรุงราษฎร์ได้เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกนอกสหรัฐอเมริกาที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากลในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยชาวต่างชาติ ในระดับความเป็นเลิศ จาก Global Healthcare Accreditation (GHA)

การได้การรับรองมาตรฐานแสดงถึงการรับผิดชอบตรวจสอบได้ ความโปร่งใส และการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อันเป็นพื้นฐานของพันธสัญญาของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เรื่องคุณภาพ – และยังเป็นการให้ความมั่นใจว่าบำรุงราษฎร์เหมาะสมที่ผู้ป่วยจะไว้วางใจให้ดูแลรักษา

 

ก้าวนำไปในอนาคตการดูแลรักษาสุขภาพ

เทคโนโลยีขั้นสูงคือตัวอย่างแนวทางการบุกเบิกก้าวนำด้านความเป็นเลิศทางการแพทย์ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ การใช้นวัตกรรมต่างๆ ทั่วโรงพยาบาลช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยและผลการดูแลรักษาที่เน้นผู้ป่วยเป็นหลัก 

การเป็นผู้นำอนาคตการดูแลรักษาสุขภาพ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพ

นวัตกรรมโดดเด่นอย่างหนึ่งที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์คือ การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจที่ล้ำสมัย Cardiac Electrophysiology Lab (EP Lab) และ Cardioinsight เทคโนโลยีที่ไม่ต้องมีการผ่านหรือสอดใส่เครื่องมือเข้าไปในร่างกายผู้ป่วย
  • หนึ่งทศวรรษหลังจากที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้บุกเบิกการใช้วิทยาการหุ่นยนต์ดำเนินงานด้านเภสัชกรรม ปัจจุบัน มีการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์อย่างกว้างขวางในการดูแลรักษาด้วยการผ่าตัดแบบต่างๆ หลากหลาย อย่างเช่นการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม และการรักษาโรคมะเร็งด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็กเจ็บน้อย ซึ่งช่วยให้ผ่าตัดด้วยความแน่นอนแม่นยำยิ่งขึ้นตลอดจนผลการรักษาที่ดีขึ้นสำหรับผู้ป่วย
 
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จะยังคงเป็นผู้นำในการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ต่อไป เพื่อนำเอาการดูแลรักษาแบบก้าวหน้าที่สุดของโลกมาสู่ผู้ป่วยทุกรายที่บำรุงราษฎร์ดูแล

 

การเป็นผู้นำด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยนานาชาติ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้เป็นพลังบุกเบิกในวงการรักษาพยาบาล และเป็นจุดหมายชั้นนำสำหรับผู้เดินทางมารับการรักษาพยาบาลจากนานาประเทศเสมอมา ในแต่ละปี บำรุงราษฎร์ดูแลรักษาผู้ป่วยนานาชาติเกือบ 520,000 รายจาก 190 ประเทศทั่วโลก

การเป็นผู้นำด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยนานาชาติ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 
  • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ซึ่งมีทั้งแพทย์และบุคคลากรฝ่ายสนับสนุนเพื่อบริการผู้ป่วยนานาชาติ ให้เข้าถึงความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลตลอดจนวัฒนธรรมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเป็นภาษาต่างๆ ถึง 20 ภาษา
  • แพทย์ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยและการฝึกอบรมกับสถาบันชั้นนำระหว่างประเทศเสมอ - ร่วมงานกับศัลยแพทย์เยอรมันฝึกอบรมศัลยแพทย์กระดูกสันหลังของไทยและของเอเชีย ร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจแปซิฟิก ริม เพื่อความก้าวหน้าด้านการรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ และร่วมมือกับสถาบันชั้นนำของสหรัฐอเมริกาด้านการเปลี่ยนข้อเทียมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาวิจัย

เรามอบความเป็นเลิศด้านการแพทย์ให้แก่ชุมชนของเรา และแบ่งปันสิ่งที่ดีที่สุดของไทยให้กับโลก
 
 
 
ศูนย์รักษาโรค
Procedures & Tests

Clinics & Centers