bih.button.backtotop.text
Package Name  

วิตามินบำบัด สูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไมเยอร์ (IV Immune Myer)

Package ID  

VTL397

 
6,500 THB
 
6,500 THB

Approximate cost in

กรุณาเพิ่มแพ็กเกจนี้ลงในตะกร้า 5 ครั้ง เพื่อรับส่วนลด 20%
หรือเพิ่มแพ็กเกจให้ครบ 10 ครั้ง เพื่อรับส่วนลด 30%

 
 • วิตามินบำบัด สูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไมเยอร์  1 ครั้ง

วิตามินบำบัด สูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไมเยอร์ (IV Immune Myer)


IV Therapy หรือ วิตามินบำบัด คือการให้วิตามิน แร่ธาตุ และสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายเข้าทางกระแสเลือดโดยตรง ผ่านทางหลอดเลือดดำ จึงช่วยให้ร่างกายได้รับวิตามิน และแร่ธาตุต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว โดยการให้วิตามินทางหลอดเลือดนั้น จะมีการผสมสารต่าง ๆ ที่วิเคราะห์ตามความต้องการของร่างกาย เพื่อให้การฟื้นฟูสุขภาพมีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตาม การให้วิตามินบำบัดทางหลอดเลือด จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์และบุคลากรชำนาญการ
 

สูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไมเยอร์ (IV Immune Myer)


เป็นสูตรเริ่มต้นสำหรับการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน เหมาะสำหรับการเตรียมพร้อมสุขภาพทั้งก่อนและหลังการเดินทาง ช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อ และช่วยให้การฟื้นตัวจากอาการเจ็บป่วย เช่น ไข้หวัด เป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีส่วนช่วยในการปรับด้านอารมณ์ ช่วยให้รู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า มีชีวิตชีวา และช่วยให้การไหลเวียนของโลหิตดียิ่งขึ้น


สูตรวิตามินบำบัดอื่น ๆ ที่แนะนำ  

เงื่อนไขในการใช้บริการ
 1. รับบริการได้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ชั้น 10 อาคาร BI Tower
 2. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการเรียกเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
 3. แพ็กเกจนี้เป็นบริการเหมาจ่าย ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากไม่สามารถเข้ารับการตรวจในบางรายการได้
 4. ไวทัลไลฟ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. ราคาดังกล่าวถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564  เท่านั้น
 6. สามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564  
 7. กรุณาทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร. 02-066-8899 หรืออีเมล [email protected]
 8. แพ็กเกจนี้สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

คำแนะนำ
 1. ไม่ควรให้ในคนไข้มีภาวะบกพร่องเอนไซม์ G6PD
 2. หากท่านมีการรับประทานยาหรือมีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งให้พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่รับทราบเพิ่มเติมก่อนการทำนัด
 3. ราคานี้ไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์ครั้งแรก
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนวิตามิน หรือปริมาณการให้วิตามิน ตามการวินิฉัยหรือดุลยพินิจของแพทย์ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายผู้รับวิตามินแต่ละบุคคล 
Package Name : 

วิตามินบำบัด สูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไมเยอร์ (IV Immune Myer)

Package ID : 

VTL397

6,500 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

วิตามินบำบัด สูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไมเยอร์ (IV Immune Myer)


IV Therapy หรือ วิตามินบำบัด คือการให้วิตามิน แร่ธาตุ และสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายเข้าทางกระแสเลือดโดยตรง ผ่านทางหลอดเลือดดำ จึงช่วยให้ร่างกายได้รับวิตามิน และแร่ธาตุต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว โดยการให้วิตามินทางหลอดเลือดนั้น จะมีการผสมสารต่าง ๆ ที่วิเคราะห์ตามความต้องการของร่างกาย เพื่อให้การฟื้นฟูสุขภาพมีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตาม การให้วิตามินบำบัดทางหลอดเลือด จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์และบุคลากรชำนาญการ
 

สูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไมเยอร์ (IV Immune Myer)


เป็นสูตรเริ่มต้นสำหรับการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน เหมาะสำหรับการเตรียมพร้อมสุขภาพทั้งก่อนและหลังการเดินทาง ช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อ และช่วยให้การฟื้นตัวจากอาการเจ็บป่วย เช่น ไข้หวัด เป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีส่วนช่วยในการปรับด้านอารมณ์ ช่วยให้รู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า มีชีวิตชีวา และช่วยให้การไหลเวียนของโลหิตดียิ่งขึ้น


สูตรวิตามินบำบัดอื่น ๆ ที่แนะนำ
กรุณาเพิ่มแพ็กเกจนี้ลงในตะกร้า 5 ครั้ง เพื่อรับส่วนลด 20%
หรือเพิ่มแพ็กเกจให้ครบ 10 ครั้ง เพื่อรับส่วนลด 30%

 
 • วิตามินบำบัด สูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไมเยอร์  1 ครั้ง
 

เงื่อนไขในการใช้บริการ
 1. รับบริการได้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ชั้น 10 อาคาร BI Tower
 2. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการเรียกเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
 3. แพ็กเกจนี้เป็นบริการเหมาจ่าย ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากไม่สามารถเข้ารับการตรวจในบางรายการได้
 4. ไวทัลไลฟ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. ราคาดังกล่าวถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564  เท่านั้น
 6. สามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564  
 7. กรุณาทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร. 02-066-8899 หรืออีเมล [email protected]
 8. แพ็กเกจนี้สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

คำแนะนำ
 1. ไม่ควรให้ในคนไข้มีภาวะบกพร่องเอนไซม์ G6PD
 2. หากท่านมีการรับประทานยาหรือมีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งให้พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่รับทราบเพิ่มเติมก่อนการทำนัด
 3. ราคานี้ไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์ครั้งแรก
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนวิตามิน หรือปริมาณการให้วิตามิน ตามการวินิฉัยหรือดุลยพินิจของแพทย์ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายผู้รับวิตามินแต่ละบุคคล