bih.button.backtotop.text
Package Name  

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Comprehensive Advance Program (บุรุษ)

Package ID  

CKUP1103

 
19,900 THB
 
19,900 THB

Approximate cost in

Regular Price 28410.00 THB

•  แพ็กเกจตรวจสุขภาพดังกล่าว เข้าร่วมโปรโมชั่นลด 30% จากราคาปกติ
•  ใบเสร็จจะออกตามข้อมูลที่ท่านทำรายการไว้ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการแก้ไขเปลี่ยนแปลงภายหลัง โดยท่านสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จได้ที่เคาน์เตอร์การเงิน ณ โรงพยาบาลเท่านั้น


 


เวลาโดยประมาณที่ใช้ในการตรวจ 4 ถึง 6 ชั่วโมง

 • ตรวจร่างกายทั่วไป
 • การตรวจเลือด
  • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
  • ตรวจน้ำตาลในเลือด
  • ตรวจน้ำตาลสะสมในเลือด
 • ตรวจไขมันในเลือด
  • ตรวจระดับโคเลสเตอรอล /ไตรกลีเซอไรด์ /ไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)
  • ตรวจอัตราส่วนโคเลสเตอรอลกับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)
  • ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL) 
 • ตรวจโรคเก๊าท์ (กรดยูริค)
 • ตรวจการทำงานของไต
  • Creatinine
  • BUN
 • ตรวจการทำงานของตับ
  • SGOT (AST) and SGPT (ALT)
  • Alkaline Phosphatase (ALP)
  • Total Bilirubin, Albumin, Globulin
  • Direct bilirubin, Total protein
  • Gamma GT (GGT)
 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์  * TSH and Free T4
 • ​ตรวจไวรัสตับอักเสบ  
  • HBsAg and HBsAb
  • Anti HCV
 • ตรวจหามะเร็ง
  • มะเร็งในทางเดินอาหาร CEA
  • มะเร็งในตับ AFP
  • มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
 • ตรวจระดับวิตามินดี ( 25-OH-Vitamin D3/D2 ด้วยวิธี LC-MS/MS )
 • ตรวจปัสสาวะ
 • ตรวจอุจจาระเพื่อหาพยาธิและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 
 • ทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) 
 • ตรวจเอกซเรย์ปอด
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด
 • ตรวจตา (วัดความสามารถในการมองเห็นและความดันลูกตา) ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ

 

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Comprehensive Advance Program (บุรุษ)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health Check-up: Package Comparison Page

(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

โทรเพื่อทำการนัดหมาย 1378
   
เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ
 1. กรุณาแสดงบัตรนี้ที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียน ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 11 อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ก่อนรับการบริการ
 2. ราคานี้รวมค่าแพทย์ในการอ่านผล ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาใด ๆ โดยรับบริการกับแพทย์ที่เข้าร่วมแพ็กเกจ
 3. โปรดงดอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำดื่ม ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
 4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์อื่นได้
 5. บัตรนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และใช้สำหรับตรวจตามโปรแกรมที่ระบุบนคูปองนี้เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่นได้
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการออกบัตรใหม่ ในกรณทีที่ท่านทำบัตรหาย
 7. เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่านในการตรวจสุขภาพ เจ้าหน้าที่จะพิจารณาความเหมาะสมของท่านในการทำรายการตรวจในแพ็กเกจ หากพบว่าท่านไม่สามารถทำการตรวจได้ด้วยข้อจำกัดใดก็ตาม ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือการเปลี่ยนแปลงรายการตรวจที่ท่านไม่สามารถทำได้เป็นรายการตรวจอื่น ๆ
 8. รับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2564
   

 
Package Name : 

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Comprehensive Advance Program (บุรุษ)

Package ID : 

CKUP1103

19,900 THB
Regular Price 28,410 THB

Approximate cost in :

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Comprehensive Advance Program (บุรุษ)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health Check-up: Package Comparison Page

(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

โทรเพื่อทำการนัดหมาย 1378
 

•  แพ็กเกจตรวจสุขภาพดังกล่าว เข้าร่วมโปรโมชั่นลด 30% จากราคาปกติ
•  ใบเสร็จจะออกตามข้อมูลที่ท่านทำรายการไว้ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการแก้ไขเปลี่ยนแปลงภายหลัง โดยท่านสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จได้ที่เคาน์เตอร์การเงิน ณ โรงพยาบาลเท่านั้น


 


เวลาโดยประมาณที่ใช้ในการตรวจ 4 ถึง 6 ชั่วโมง

 • ตรวจร่างกายทั่วไป
 • การตรวจเลือด
  • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
  • ตรวจน้ำตาลในเลือด
  • ตรวจน้ำตาลสะสมในเลือด
 • ตรวจไขมันในเลือด
  • ตรวจระดับโคเลสเตอรอล /ไตรกลีเซอไรด์ /ไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)
  • ตรวจอัตราส่วนโคเลสเตอรอลกับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)
  • ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL) 
 • ตรวจโรคเก๊าท์ (กรดยูริค)
 • ตรวจการทำงานของไต
  • Creatinine
  • BUN
 • ตรวจการทำงานของตับ
  • SGOT (AST) and SGPT (ALT)
  • Alkaline Phosphatase (ALP)
  • Total Bilirubin, Albumin, Globulin
  • Direct bilirubin, Total protein
  • Gamma GT (GGT)
 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์  * TSH and Free T4
 • ​ตรวจไวรัสตับอักเสบ  
  • HBsAg and HBsAb
  • Anti HCV
 • ตรวจหามะเร็ง
  • มะเร็งในทางเดินอาหาร CEA
  • มะเร็งในตับ AFP
  • มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
 • ตรวจระดับวิตามินดี ( 25-OH-Vitamin D3/D2 ด้วยวิธี LC-MS/MS )
 • ตรวจปัสสาวะ
 • ตรวจอุจจาระเพื่อหาพยาธิและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 
 • ทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) 
 • ตรวจเอกซเรย์ปอด
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด
 • ตรวจตา (วัดความสามารถในการมองเห็นและความดันลูกตา) ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ

 

 
เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ
 1. กรุณาแสดงบัตรนี้ที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียน ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 11 อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ก่อนรับการบริการ
 2. ราคานี้รวมค่าแพทย์ในการอ่านผล ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาใด ๆ โดยรับบริการกับแพทย์ที่เข้าร่วมแพ็กเกจ
 3. โปรดงดอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำดื่ม ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
 4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์อื่นได้
 5. บัตรนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และใช้สำหรับตรวจตามโปรแกรมที่ระบุบนคูปองนี้เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่นได้
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการออกบัตรใหม่ ในกรณทีที่ท่านทำบัตรหาย
 7. เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่านในการตรวจสุขภาพ เจ้าหน้าที่จะพิจารณาความเหมาะสมของท่านในการทำรายการตรวจในแพ็กเกจ หากพบว่าท่านไม่สามารถทำการตรวจได้ด้วยข้อจำกัดใดก็ตาม ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือการเปลี่ยนแปลงรายการตรวจที่ท่านไม่สามารถทำได้เป็นรายการตรวจอื่น ๆ
 8. รับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2564