วัคซีนงูสวัด

วัคซีนงูสวัด แพคเกจผู้สูงอายุ
 

ราคาแพ็กเกจ= 6,900 บาท (วันนี้ – 31 ธ.ค. 62)


รายละเอียดแพ็กเกจ : 

  1. ค่ายา Zostavax injection 0.65 mL
  2. DF สำหรับการสั่งฉีดและการให้คำปรึกษายา Zostavax vaccine 
  3. ค่าบริการผู้ป่วยนอก (OPD facility) 
  4. ค่าบริการทางการพยาบาล (Nursing service)

สถานที่รับบริการ :

  • แผนกตรวจสุขภาพชั้น 11 BIC (7.00 AM-15.00 PM) กรณีไม่มีนัดหมาย, ไม่ระบุแพทย์
  • ศูนย์อายุรกรรม อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 15 และชั้น 19
  • ศูนย์รักษาอื่นๆ ที่คุณเข้ารับการรักษา (ปรึกษาแพทย์ประจำตัว)