แพ็กเกจดูแลให้เด็กเติบโตอย่างสมวัย Short Stature Package

Package Name  PED02
แพ็กเกจดูแลให้เด็กเติบโตอย่างสมวัย Short Stature Package
Cost*:THB 5,930
Approximate cost in:
*Prices are subject to change without prior notice.
รับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

Short-Stature_Package.jpg
 

ศูนย์กุมารเวชและศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษ

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 17

เวลาทำการ : ทุกวัน 07.00-20.00 น.

Tel: 02 011 3791