ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Co-testing

Package Name  OBCUP11
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Co-testing
Cost*:THB 4,300
Approximate cost in:
*Prices are subject to change without prior notice.
HPV-Website800X1006.jpg
 

​แพ็กเกจราคาวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

1. วัคซีนมะเร็งปากมดลูก (Gardasil) 2 เข็ม สำหรับช่วงอายุ 9-15 ปี   ราคา 6,500 บาท 
2. วัคซีนมะเร็งปากมดลูก (Gardasil) 3 เข็ม สำหรับช่วงอายุ 15 ปีขึ้นไป   ราคา 9,420 บาท
3. วัคซีนมะเร็งปากมดลูก (Cervarix) 3 เข็ม สำหรับช่วงอายุ 15 ปีขึ้นไป   ราคา 8,270 บาท
 

เงื่อนไขอื่นๆ

  • ราคาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Co-test ใช้ได้ถึง 31 ธ.ค. 2562   ไม่รวมค่าแพทย์ ค่าบริการทางการพยาบาลและค่าบริการอื่นๆ
  • คูปองส่วนลด 500 บาท ใช้เป็นส่วนลดแพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 3 รายการข้างต้น ใช้ได้ถึง 31 ม.ค. 2563
 

อ่านรายละเอียด การป้องกันมะเร็งปากมดลูก คลิก