การบริการด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง (Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery) โดยจักษุแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญปัญหาโรคของเปลือกตา ท่อน้ำตา และเบ้าตาโดยเฉพาะ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยและรักษา
 

ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้างคืออะไร

ศัลยกรรมจักษุและเสริมสร้าง เป็นการรักษาโรคและความผิดปกติทุกชนิดของเปลือกตา ท่อน้ำตา และเบ้าตา ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของจักษุแพทย์ด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ซึ่งเป็นจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านจักษุและศัลยกรรม ในการประเมิน ตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุ แก้ไขและรักษาโรค อาการ และความผิดปกติทุกชนิดของเปลือกตา ท่อน้ำตา และเบ้าตา เพื่อให้นัยน์ตาสามารถทำหน้าที่ในการมองเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

โรคและความผิดปกติที่ให้การรักษา

 • ความผิดปกติของเปลือกตา

  • เปลือกตาตกหย่อน 
  • เปลือกตาม้วนเข้าใน 
  • เปลือกตาม้วนออกนอก 
  • เปลือกตากระตุก 
  • มะเร็งที่เปลือกตา 
 • ความผิดปกติของระบบน้ำตาและระบบท่อน้ำตา

 • ความผิดปกติของเบ้าตา

  • ตาโปนจากภาวะไทรอยด์ 
  • เนื้องอกที่เบ้าตา 
  • การบาดเจ็บและอุบัติเหตุที่เบ้าตา 
 • ความผิดปกติอื่นๆ

  • การบาดเจ็บและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนัยน์ตา เปลือกตา และท่อน้ำตาอย่างรุนแรง 
 

แนวทางการรักษา

 • การผ่าตัดเปลือกตาเพื่อแก้ไขความผิดปกติและเพื่อความสวยงาม 

  • การผ่าตัดเปลือกตาบน หรือการทำตา 2 ชั้น 
  • การผ่าตัดเปลือกตาล่าง 
  • การผ่าตัดยกคิ้วโดยการส่องกล้อง 
  • การฉีด Botulinum toxin เพื่อรักษาอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อหนังตา ซึ่งเป็นสาเหตุของเปลือกตากระตุก
 • การผ่าตัดเบ้าตา 

  • การผ่าตัดแก้ไขภาวะตาโปน 
  • การผ่าตัดเพื่อซ่อมแซมและเสริมสร้างเบ้าตา 
  • การผ่าตัดซ่อมแซมภาวะเบ้าตาแตก 
  • การตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจหามะเร็งที่เบ้าตา 
  • การผ่าตัดรักษามะเร็งที่เบ้าตา 
  • การผ่าตัดใส่เบ้าตาเทียมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการใส่ตาปลอม 
  • การผ่าตัดลดความดันที่เส้นประสาทตา 
  • การผ่าตัดตกแต่งดวงตาและการผ่าตัดใส่ลูกตาเทียม 
  • การผ่าตัดตกแต่งเบ้าตาและเนื้อเยื่อรอบๆ ออก ในกรณีของเนื้องอกชนิดเป็นมะเร็งร้ายแรง 
 • การผ่าตัดท่อน้ำตา 

  • การผ่าตัดรักษาท่อน้ำตาอุดตันโดยวิธีการส่องกล้อง 
  • การผ่าตัดรักษาท่อน้ำตาอุดตันโดยการกรีดตาจากทางด้านนอก 
  • การผ่าตัดสร้างทางระบายน้ำตาขึ้นมาใหม่ 
  • การผ่าตัดแก้ไขและตกแต่งรูท่อน้ำตา 
  • การอุดท่อน้ำตาด้วยซิลิโคนอุดท่อน้ำตา 
  • การแยงท่อน้ำตาและล้างทางเดินของน้ำตา 
  • การใส่ท่อซิลิโคนคาไว้ในท่อน้ำตา 
 • การผ่าตัดเพื่อซ่อมแซมและเสริมสร้าง 

  • การผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งเปลือกตาภายหลังจากได้รับบาดเจ็บ 
  • การผ่าตัดแก้ไขหางตา 
  • การผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของระยะห่างของเปลือกตา 
  • การผ่าตัดตกแต่งเยื่อบุตาขาว
 

คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

การให้บริการด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้างของศูนย์จักษุ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จะเน้นการทำงานร่วมกันของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหลากสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยนอกเหนือจากจักษุแพทย์ด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้างแล้ว หากมีกรณีของผู้ป่วยที่ต้องได้รับคำแนะนำและการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่น คณะแพทย์ก็จะมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุดของผู้ป่วย
 
Rating score: 8.15 of 10, based on 13 vote(s)
Contact
Phone:
Fax: 02 011 3790
Service Hours
เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น. นอกเวลาทำการติดต่อแผนกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
Location
ศูนย์จักษุ:
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 18