โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  มีแพทย์ประจำและแพทย์ที่ปรึกษามากกว่า 900 ท่าน เป็น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในแต่ละสาขาและในแต่ละโรค ซึ่งจะพบได้เฉพาะในศูนย์การแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดเท่านั้น

บ่อยครั้งที่ผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัยจากโรงพยาบาลอื่นแล้วมักจะย้ายมาพบแพทย์และรับการวินิจฉัยที่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เมื่ออาการของโรคซับซ้อนขึ้น แพทย์ทุกท่านของโรงพยาบาลฯ ได้ผ่านมาตรฐานการคัดเลือกของโรงพยาบาลฯ และส่วนใหญ่เป็นแพทย์ที่ได้รับความเชื่อถือจากมหาวิทยาลัยแพทย์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

แพทย์บำรุงราษฎร์จำนวนมากมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศและได้รับวุฒิบัตรรับรองจากต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย เยอรมนี และญี่ปุ่น เป็นต้น โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ให้การสนับสนุนโครงการการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ในโรงพยาบาลฯ รวมทั้งยังสนับสนุนให้แพทย์เหล่านี้ได้นำความรู้ออกไปเผยแพร่ให้กับแพทย์ในชุมชนทั่วภูมิภาคต่อไปด้วย เรามีบริการค้นหาแพทย์ออนไลน์ ท่านสามารถค้นหาแพทย์จากชื่อ สาขาเชี่ยวชาญภาษา หรือวันตรวจ ท่านสามารถจองนัดแพทย์จากบริการค้นหาแพทย์ ค้นหาแพทย์