ศูนย์โรคตับ

ศูนย์โรคตับ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การวินิจฉัย การรักษาความผิดปกติของโรคที่เกี่ยวกับตับและท่อทางเดินน้ำดีทุกชนิด การติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิด ตลอดจนการรักษาที่ซับซ้อน เช่น การผ่าตัดปลูกถ่ายตับ โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคตับโดยเฉพาะ พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมถึงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่จะให้การดูแลผู้ป่วยอย่างใส่ใจในทุกขั้นตอน

การบริการ
 • การตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของโรคที่เกี่ยวกับตับและท่อทางเดินน้ำดีทุกชนิด อาทิ
 • การผ่าตัดปลูกถ่ายตับ สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคตับเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถรักษาด้วยวิธีอื่น โดยยึดถือตามกฎข้อบังคับของแพทยสภา
 • การฟอกตับสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะตับล้มเหลว
 • การฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ
 • การให้คำปรึกษาและดูแลผู้ป่วยอย่างใส่ใจในทุกขั้นตอน
  • การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและยา
  • การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตนเองและการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดผลข้างเคียงจากยา
  • การติดตามผลการรักษาและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด
  • การดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายตับ
 • การตรวจระดับความแข็งของตับและวัดปริมาณไขมันในตับด้วยเครื่อง FibroScan เป็นการใช้คลื่นอัลตราซาวนด์ตรวจการสะท้อนของคลื่นที่กระทบกับเนื้อตับและประเมินความนิ่มหรือแข็งของตับ เพื่อตรวจดูสภาพพังผืดในเนื้อตับ สามารถใช้ในการวินิจฉัยภาวะตับแข็งได้
 • การตรวจอัลตราซาวนด์ เป็นการตรวจโดยใช้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อประเมินความผิดปกติของตับและท่อทางเดินน้ำดี และอวัยวะอื่นๆ ในช่องท้อง
 • การตรวจเจาะชิ้นเนื้อตับ (liver biopsy) ทำโดยการสอดเข็มจากภายนอกของร่างกายผ่านผิวหนังเข้าไปในตับ และนำเอาชิ้นเนื้อเล็กๆ ออกมาตรวจเพื่อให้พยาธิแพทย์ทำการตรวจวินิจฉัยโรคตับได้แม่นยำขึ้นและเพื่อประเมินความรุนแรงของโรคตับ วิธีนี้มักใช้ในกรณีที่แพทย์พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถใช้การตรวจด้วยวิธีอื่นทดแทนการเจาะตรวจชิ้นเนื้อตับได้
 • การฉีดสีสแกนตับ (Disida scan) เป็นการตรวจเพื่อดูการทำงานของตับและระบบทางเดินน้ำดี โดยการฉีดสารเภสัชรังสีเข้าทางหลอดเลือดดำ
 • การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) เป็นการตรวจที่ใช้การฉายเอกซเรย์ทางรังสีและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ช่วยในการวินิจฉัยหาความผิดปกติของตับและท่อทางเดินน้ำดี และอวัยวะอื่นๆ เพื่อยืนยันการตรวจในกรณีสงสัยว่ามีก้อนเนื้อ
 • การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เป็นการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ไม่ใช้รังสีเอกซเรย์ซึ่งช่วยให้เห็นความผิดปกติของตับได้ชัดเจนขึ้น
 • การรักษาโดยใช้คลื่นวิทยุทำลายเนื้องอกในตับ (radiofrequency ablation of liver tumors: RFA) เป็นวิธีที่รักษาโรคมะเร็งตับโดยใช้ความร้อนจากพลังงานคลื่นวิทยุผ่านปลายเข็มเพื่อไปทำลายก้อนมะเร็งในตับที่ขนาดไม่ใหญ่นัก
 • การรักษาโดยฉีดสารเคมีบำบัดเฉพาะที่ผ่านทางหลอดเลือดแดงเข้าสู่ตับ (trans arterial chemoembolization: TACE) การให้สารเคมีบำบัดเฉพาะที่ผ่านทางหลอดเลือดแดงเข้าไปสู่ตับในบริเวณที่มีก้อนมะเร็งตับโดยตรง ร่วมกับทำการอุดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงก้อนมะเร็งตับ มีผลทำให้ก้อนมะเร็งขาดเลือดไปเลี้ยง
 • การขยายหลอดเลือดดำที่ตับผ่านทางหลอดเลือดดำจุกูลาร์ (transjugular intrahepatic portosystemic shunt: TIPS) เป็นหัตถการที่ทำการสร้างช่องระหว่างตับกับหลอดเลือดดำที่ตับ โดยเจาะเข้าหลอดเลือดดำที่ต้นคอ (jugular vein) เพื่อนำสายสวนหลอดเลือดชนิดมีลูกโป่งเข้าไปขยายหลอดเลือดดำตับ (portal vein) เพื่อลดความดันในหลอดเลือดดำตับ (portal hypertension)

ผศ.นพ. ภาฤทธิ์ เมฆอรุณกมล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โรคตับ

ดูโปรไฟล์

ผศ.นพ. พิเศษ พิเศษพงษา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โรคตับ

ดูโปรไฟล์

ผศ.พญ รภัส พิทยานนท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ทั่วไป
โรคตับ

ดูโปรไฟล์

ผศ.นพ. ศิษฏ์ ศิรมลพิวัฒน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โรคตับ

ดูโปรไฟล์

ผศ.พญ ศิวะพร ไชยนุวัติ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โรคตับ

ดูโปรไฟล์

รศ.พญ. อาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โรคตับ

ดูโปรไฟล์

รศ.นพ. ประเดิมชัย คงคำ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โรคตับ

ดูโปรไฟล์

น.อ.นพ. ชินวัตร์ สุทธิวนา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โรคตับ

ดูโปรไฟล์

นพ. จักรพันธ์ โอแสงธรรมนนท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โรคตับ

ดูโปรไฟล์

Contact Information

 • ศูนย์โรคตับ
  Tel: 02 011 2351
  Tel: 02 011 2352

Service Hours

 • ศูนย์โรคตับ
  วันจันทร์-วันศุกร์
  08.00-20.00 น.
  วันเสาร์
  08.00-18.00 น.
  วันอาทิตย์
  08.00-12.00 น.

Location

 • ศูนย์โรคตับ
  อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 3
คะแนนโหวต 9.75 of 10, จากจำนวนคนโหวต 208 คน

Related Health Blogs