ทางเลือก การรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

 การรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ infographic

ในการรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ แพทย์จะพิจารณาตามสาเหตุ อาการ ตำแหน่ง และความรุนแรงของโรค เพราะภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะบางชนิดอาจไม่ต้องให้การรักษา ส่วนชนิดที่จำเป็นต้องได้รับการรักษานั้นจะขึ้นอยู่กับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะของผู้ป่วย

อ่านเพิ่มเติม : หัวใจเต้นผิดจังหวะอาจร้ายแรงกว่าที่คิด


ศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะ

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 14
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์: 0 2667 2851