เตือนภัยอันตราย โรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง อัมพาต infographic
 

องค์การอัมพาตโลก(World Stroke Organization) รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง ไม่ต่ำกว่า 6 ล้านคนต่อปี หรือในทุก 6 วินาทีจะมีคนเสียชีวิตอย่างน้อย 1 คนจากโรคนี้ ดังนั้นเราควรหันมาดูแลสุขภาพด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของเราค่ะ 
 

ศูนย์โรคระบบประสาท

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 19
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์: 02 667 9518