การยืนโดยลงน้ำหนักไปที่ขาข้างใดข้างหนึ่ง

การยืนโดยลงน้ำหนักไปที่ขาข้างใดข้างหนึ่ง infographic

รู้หรือไม่ การยืนโดยลงน้ำหนักไปที่ขาข้างใดข้างหนึ่งอาจจะส่งผลให้ขาที่ได้รับน้ำหนัก เกิดอาการปวดและเป็นตะคริวได้ ดังนั้นเราควรยืนโดยลงน้ำหนักไปที่ขาทั้งสองข้างเท่าๆกันเพื่อความสมดุลที่ดีของร่างกาย
  

ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ 

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 20
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย  

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์: 02 667 9545