บุหรี่...สาเหตุหลักมะเร็งปอด "รู้ทัน" ป้องกันรักษาได้

ในแต่ละปีมีคนไทยจำนวนมากที่เสียชีวิตด้วยโรคที่เป็นผลมาจากการสูบบุหรี่ โดยเฉพาะโรคมะเร็งปอด ทั้งนี้เราสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปอดได้อย่างมาก เพียงแค่เลิกสูบบุหรี่เท่านั้น


ศูนย์โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 15

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

ติดต่อสอบถามและทำการนัดหมายแพทย์

IMG
IMG
IMG
IMG

Rating Score: of 10, Total Vote: