ท่านอนคุดคู้ ทำร้ายกระดูกสันหลัง

นอนขดคุดคู้ ทำร้ายกระดูกสันหลัง infographic

บอกลาท่านอนคุดคู้ ด้วยท่านอนหงายและหนุนหมอนที่ไม่แข็งหรือนิ่มจนเกินไป เพื่อสุขภาพของกระดูกสันหลังที่ดีกันค่ะ 

อ่านเพิ่มเติม : รู้ทันพฤติกรรม ทำลายกระดูก

 

ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ 

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 20
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย  

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์: 02 667 9545