การรักษาภาวะ‪‎เด็กตัวเตี้ย

การรกษาภาวะ‪‎เดกตวเตย.jpgการรักษาภาวะ‪‎เด็กตัวเตี้ย คำแนะนำวิธีการเลี้ยงลูกให้เจริญเติบโตสมวัยและการรักษาภาวะเด็กตัวเตี้ย

 

ศูนย์กุมารเวช
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 17
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

ติดต่อสอบถามและทำการนัดหมายแพทย์

โทรศัพท์: 02 011 379102 011 738502 011 3792
โทรสาร: 02 011 3786
 

Rating Score: of 10, Total Vote: