เลเซอร์รักษาภาวะสายตาผิดปกติ ReLEx SMILE

IMG

 

เทคนิคการผ่าตัดแก้ไขสายตาสั้นและเอียงด้วยเลเซอร์รุ่นล่าสุดแบบแผลเล็กที่พัฒนามาจาก LASIK ให้มีข้อดีเพิ่มมากขึ้นและลดภาวะแทรกซ้อนบางประการของ LASIK ลง
 

ศูนย์เลเซอร์สายตา

อาคารบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 18
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย
 
ติดต่อสอบถามและทำการนัดหมายแพทย์
โทรศัพท์: 0 2667 9451, 0 2667 9452 , 0 2667 9453
โทรสาร: 0 2667 9427
 
 

ศูนย์จักษุ

อาคารบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 18
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย
 
ติดต่อสอบถามและทำการนัดหมายแพทย์
โทรศัพท์: 0 2667 94510 2667 9452 , 0 2667 9453
โทรสาร: 0 2667 9427