เลเซอร์รักษาภาวะสายตาผิดปกติ ReLEx SMILE

เลเซอรรกษาภาวะสายตาผดปกต-ReLEx-SMILE.jpg

 

เทคนิคการผ่าตัดแก้ไขสายตาสั้นและเอียงด้วยเลเซอร์รุ่นล่าสุดแบบแผลเล็กที่พัฒนามาจาก LASIK ให้มีข้อดีเพิ่มมากขึ้นและลดภาวะแทรกซ้อนบางประการของ LASIK ลง
 

ศูนย์เลเซอร์สายตา

อาคารบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 18
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย
 
ติดต่อสอบถามและทำการนัดหมายแพทย์
โทรศัพท์: 02 011 3891, 02 011 3885 , 02 011 3886
โทรสาร: 02 011 3790
 
 

ศูนย์จักษุ

อาคารบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 18
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย
 
ติดต่อสอบถามและทำการนัดหมายแพทย์
IMG
IMG
IMG
IMG

Rating Score: of 10, Total Vote: