RADIATION THERAPY โรคมะเร็งกับรังสีรักษา

 IMGIMGIMG

 

RADIATION THERAPY โรคมะเร็งกับรังสีรักษา เป็นการใช้รังสีตรงเข้าทำลายสารพันธุกรรม (DNA) ภายในเซลล์มะเร็ง เพื่อหยุดยั้งการเจริญเติบโตและทำให้เซลล์มะเร็งตายในที่สุด

 

ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน

สถานที่ตั้ง

ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน:
อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 3 ด้านใต้
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

 

ติดต่อเรา

โทรศัพท์
ติดต่อสอบถามและนัดหมาย
โทร. 0 2667 1555
  

 

บทความที่เกี่ยวข้อง:
เลิกบุหรี่ให้ได้ผล...แบบลาขาดไขความลับ.....โรคมะเร็งกับรังสีรักษากลุ่มโรคไม่ติดต่อ (NCDs)...โรคที่เกิดจากพฤติกรรมการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากด้วยวิธีรังสีรักษาดูแลตัวเองอย่างไร...หลังการใช้รังสีรักษาโรคมะเร็ง?ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วย low-dose CTทางเลือกในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากทำไมคุณจำเป็นต้องรู้หมู่เลือดของตัวเองพลังออกซิเจน...รักษาโรคได้ม่านตาอักเสบ ปล่อยไว้เสี่ยงตาบอดร่างกายของคุณจะเป็นอย่างไรหลังจากเลิกสูบบุหรี่รู้ลึกวิธีการรักษามะเร็งเต้านมลูกตัวเตี้ย...อย่างไรที่เรียกว่า “เตี้ย”วิธีการตรวจและรักษาเพื่อบอกลามะเร็งกระเพาะปัสสาวะ