รู้หรือไม่ภาวะกระดูกพรุน อาการและรักษา

ภาวะกระดูกพรุน-เสื่อม-แตก
 
ส่วนใหญ่พบได้ในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน และผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 70 ปี ดังนั้นการดูแลด้านสุขภาพผู้หญิงทีมีอายุมากกว่า 55 ปีและผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 70 ปี ควรตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก เพื่อทราบความหนาบางของมวลกระดูก

รายละเอียดเพิ่มเติม คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุนิวไลฟ์


ศูนย์อายุรกรรม

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 15
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์: 0 2667 1555