ขยับกายในออฟฟิศ...ป้องกันออฟฟิศซินโดรม

IMGขยบกายในออฟฟศปองกนออฟฟศซนโดรม-(1).jpg
 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่
 

ขยับกายในออฟฟิศ...ป้องกันออฟฟิศซินโดรม

ทราบหรือไม่ว่าการนั่งทำงานด้วยการเกร็งตัวอยู่ในท่าเดียวเป็นเวลานาน อาจส่งผลให้กล้ามเนื้ออ่อนล้า ซึ่งนำไปสู่ภาวะเช่น ปวดคอ ปวดหลัง และถ้าปล่อยไว้เป็นเวลานาน อาจเรื้อรังจนนำไปสู่ออฟฟิศซินโดรม
 

สถานที่ตั้ง

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 20
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

 
IMG
IMG
IMG

 

Rating Score: of 10, Total Vote: