สมองเสื่อมหรือไม่ รู้ได้ใน 3 นาที


คัดกรองภาวะสมองเสื่อมแบบใหม่ ที่ใช้เวลาเพียง 3-5 นาทีนักประสาทวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฟลอริด้าแอตแลนติกประเทศสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาเครื่องมือคัดกรองภาวะสมองเสื่อมแบบใหม่ ที่ใช้เวลาเพียง 3-5 นาที ทำให้ช่วยลดระยะเวลาการในการตรวจผู้ที่สงสัยว่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมได้เร็วขึ้น

ศูนย์โรคระบบประสาท

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 19
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์: 02 667 9518