อาการหลงลืมของผู้สูงอายุ


อาจจะเกิดขึ้นได้บ่อย ๆ โดยที่ท่านไม่รู้ตัว ฉะนั้นคนในครอบครัวต้องหมั่นสังเกตการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของท่าน เพราะอาจจะเป็นสัญญาณของอาการเริ่มต้นของภาวะสมองเสื่อมได้


ศูนย์อายุรกรรม

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 15
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์: 0 2667 1555