รู้จักมะเร็งปอด ภัยเงียบเสี่ยงถึงชีวิต

มะเร็งปอดคืออะไร มีกี่ประเภทอาการและปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร้งปอดรจกมะเรงปอด-ภยเงยบเสยงถงชวต.jpg

 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่


โรคมะเร็งปอดในระยะแรกอาจไม่มีอาการผิดปกติแสดงให้เห็น แต่ถ้ามีสัญญาณเตือน เช่น ไอเรื้อรัง หายใจสั้น เจ็บบริเวณหน้าอกตลอดเวลา น้ำหนักตัวลดโดยไม่ทราบสาเหตุ ควรรีบไปพบแพทย์
 

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 15
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

ติดต่อสอบถามและทำการนัดหมายแพทย์

โทรศัพท์ 02 011 5999
โทรสาร 02 011 5100
 

Rating Score: of 10, Total Vote: