ไข้หวัดใหญ่ ติดต่อง่าย...แต่ป้องกันได้

 ไข้หวัดใหญ่ มีมากหน้าฝน รักษาป้องกันได้

“ไข้หวัดใหญ่” มักระบาดในช่วงหน้าฝน เป็นโรคที่ติดต่อง่าย อาจก่อให้เกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรงและเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ ควรให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมป้องกันการติดโรค 
IMG
IMG
IMG
IMG

Rating Score: of 10, Total Vote: