รู้ทันอันตรายโรคลมแดด

IMGIMGIMG

 

 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่

 

สำหรับบางท่านที่อาจมีกิจกรรมต้องอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน อาจส่งผลให้เป็น “โรคลมแดด” ได้ ดังนั้นจึงควรเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการเกิดโรคลมแดด
 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์: 02 667 2000 
บทความที่เกี่ยวข้อง:
รู้ทัน...ป้องกันโรคลมแดด