รู้ทันอันตรายโรคลมแดด

IMGIMGรทนอนตรายโรคลมแดด.jpg

 

 

คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่

 

สำหรับบางท่านที่อาจมีกิจกรรมต้องอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน อาจส่งผลให้เป็น “โรคลมแดด” ได้ ดังนั้นจึงควรเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการเกิดโรคลมแดด
 

IMG
IMG
IMG

 

Rating Score: of 10, Total Vote: