การดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว

IMG 

สำหรับขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวนั้น มีหลากหลายวิธีที่จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

อ่านเพิ่มเติม ภาวะความความเสี่ยง อาการ และแนวทางการรักษา ข้อควรรู้ของภาวะหัวใจล้มเหลว

ศูนย์หัวใจ

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 14
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

ติดต่อสอบถามและทำการนัดหมายแพทย์

โทรศัพท์: 0 2667 2847, 0 2667 2848