โรคต้อหิน ภัยเงียบไม่รู้ตัว

 โรคต้อหิน ภัยเงียบโรคตา infographic

โรคต้อหินแม้จะพบได้น้อยในผู้ป่วย แต่ก็เป็นสาเหตุที่สำคัญที่อาจจะทำให้ผู้ป่วยสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร

อ่านเพิ่มเติม : ผู้สูงวัยกับการมองเห็น


ศูนย์จักษุ

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 18
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์: 02 667 9451