ตรวจคัดกรอง ป้องกันโรคต้อหิน

การตรวจคัดกรองต้อหิน infographic
ผู้ที่มีความเสี่ยงโรคต้อหิน ได้แก่ผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี มีประวัติครอบครัวเป็นต้อหิน ผู้ที่ใช้ยาสเตียรอยด์ ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ไมเกรน เป็นต้น ดังนั้นการตรวจคัดกรองเพื่อดูว่าเสี่ยงต่อการเป็นโรคต้อหินหรือไม่ ก็เป็นการป้องกันโรคต้อหินอีกทาง
 
อ่านเพิ่มเติม : ต้อหิน

ศูนย์จักษุ

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 18
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์: 02 667 9451