รู้จัก "โรคต้อหิน"

โรคต้อหิน สาเหตุ อาการ ปัจจัยเสี่ยง และ ประเภท infographic
โรคต้อหิน คือ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของการไหลเวียนของน้ำหล่อเลี้ยงลูกตา ทำให้ความดันลูกตาผู้ป่วยสูงมากกว่าค่าปกติ หากไม่รักษาผู้ป่วยอาจเกิดการสูญเสียการมองเห็นได้ 

อ่านเพิ่มเติม โรคต้อหิน

ศูนย์จักษุ

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 18
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์: 02 667 9451
  

Rating Score: of 10, Total Vote: