เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คือ อะไร?

การแบ่งผู้สูงอายุออกเป็นสามช่วงตามอายุ infographic

เมื่อกลุ่มประชากรผู้สูงอายุเพิ่มจำนวนมากขึ้น เวชศาสตร์ผู้สูงอายุจึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยดูแลให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยแบ่งการดูแลออกเป็น 3 ช่วงวัยคือ
  1. The young old (60-69 ปี)
  2. The middle old (70-85 ปี)
  3. The oldest old (86 ปีขึ้นไป) 

ศูนย์อายุรกรรม

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 15
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์: 0 2667 1555


บทความที่เกี่ยวข้อง:
5 เรื่องที่ควรใส่ใจสำหรับการดูแลผู้สูงวัย7 โรคควรรู้เพื่อการป้องกันในช่วงน้ำท่วมTAVI การเปลี่ยนลิ้นหัวใจแบบไม่ต้องผ่าตัดเนื้องอกในสมองนำไปสู่มะเร็งสมองเมื่อผู้สูงอายุปวดหลังต้องผ่าตัดเริ่มดูแลตั้งแต่ต้นปี เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงวัยเรื่องควรรู้เกี่ยวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เวียนศีรษะบ้านหมุน รีบรักษา แก้ไขได้โรคตาในผู้สูงวัยการฉีดซีเมนต์เสริมกระดูกสำหรับกระดูกสันหลังหักยุบการติดเชื้อท้องเสียโนโรไวรัส (Norovirus)การผ่าตัดข้อเข่าเทียมชนิดบางส่วนโดยใช้เทคโนโลยีแขนหุ่นยนต์การผ่าตัดข้อสะโพกเทียม (Hip Replacement)ความดันโลหิตดี หัวใจเต้นดีงูสวัด...ภัยเงียบในผู้สูงวัยที่ป้องกันได้ชีวิตยืนยาว อย่างมีความสุขต้อกระจกกับการรักษาด้วยเลเซอร์ (Femtosecond laser)ทำความสะอาดบ้านหลังน้ำลดให้ปลอดภัยและมีสุขภาพดีนอนไม่หลับ อย่านิ่งนอนใจปวดบริเวณใบหน้า...อาจไม่ใช่แค่ปวดฟันปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุและการดูแล (ตอนที่ 1/2)ปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุและการดูแล (ตอนที่ 2/2)รู้ทัน...ป้องกันโรคลมแดดสมองดี ความจำดี เริ่มต้นที่อาหาร สูงวัยอย่างมีสุขภาพดีออกกำลังกายอย่างไรให้ปลอดภัย...ในคนที่มีปัญหาหัวใจและหลอดเลือด