โรคทางสมองและระบบประสาทที่พบมากอีกโรคหนึ่งคือ "โรคลมชัก"

 ข้อแนะนำในการช่วยเหลือโรคลมชัก infographic

ซึ่งพบได้ทั้งเพศหญิงและชายในทุกช่วงอายุ ทั้งนี้ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยโรคลมชักยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้ และไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดอาการขึ้นเมื่อไหร่ ดังนั้นการช่วยเหลือหรือปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยลดอาการบาดเจ็บและช่วยเหลือชีวิตของผู้ป่วยโรคลมชักได้

อ่านเพิ่มเติม : รู้จักและเข้าใจโรคเกี่ยวกับสมอง


ศูนย์โรคระบบประสาท

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 19
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์: 02 667 9518