รู้และเข้าใจความโศกเศร้าจากการสูญเสีย

รู้และเข้าใจความโศกเศร้าจากการสูญเสียรและเขาใจความโศกเศราจากการสญเสย.jpg
 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่

ความรู้สึกเศร้าที่เกิดจากความสูญเสียถือเป็นการตอบสนองตามธรรมชาติของมนุษย์ เราอยู่ในสังคม ดังนั้นความผูกพันจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ฉะนั้นการแยกจากกัน จึงเป็นสาเหตุที่นำมาสู่ความโศกเศร้าและความหดหู่ใจในที่สุด
 
IMG
IMG
IMG

 

Rating Score: of 10, Total Vote: