รู้และเข้าใจความโศกเศร้าจากการสูญเสีย

รู้และเข้าใจความโศกเศร้าจากการสูญเสีย วิธีจัดการกับความเศร้าที่มาจากความสูญเสียความรู้สึกเศร้าที่เกิดจากความสูญเสียถือเป็นการตอบสนองตามธรรมชาติของมนุษย์ เราอยู่ในสังคม ดังนั้นความผูกพันจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ฉะนั้นการแยกจากกัน จึงเป็นสาเหตุที่นำมาสู่ความโศกเศร้าและความหดหู่ใจในที่สุด