โรคเบาหวาน เรื่องไม่หวานอย่างที่คิด

โรคเบาหวาน-เรองไมหวานอยางทคด.jpg
โรคเบาหวานเป็นอีกหนึ่งโรคเรื้อรังอันตรายที่พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกปี เป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง ทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานได้ปกติ
IMG
IMG
IMG

 

Rating Score: of 10, Total Vote: