โรคซึมเศร้ากับผู้สูงอายุ

โรคซึมเศร้ากับผู้สูงอายุ ดูแลและรักษา

โรคซึมเศร้าเป็นการเจ็บป่วยทางจิตใจชนิดหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกไม่มีความสุข เบื่อหน่าย ท้อแท้ รู้สึกสิ้นหวัง มองชีวิตไม่มีคุณค่า ถ้ามีอาการมาก จะมีความรู้สึกเบื่อชีวิต ในวัยสูงอายุมีความเปลี่ยนแปลงมาก ทั้งร่ายกาย จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม จนอาจจะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้มากขึ้น ดังนั้นคนในครอบครัวควรหมั่นสังเกตุอาการและเอาใจใส่ผู้สูงอายุในครอบครัวของท่าน


ศูนย์อายุรกรรม

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 15
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์: 0 2667 1555