การนั่งท่าขัดสมาธิติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ มีผลต่อข้อเข่า


HealthTips มีข้อแนะนำในการนั่งสมาธิ เพื่อสุขภาพข้อเข่าค่ะ
  1. หลีกเลี่ยงการนั่งท่าขัดสมาธิติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ
  2. เปลี่ยนอิริยาบถ หรือท่านั่ง เพื่อลดแรงเครียดที่อาจจะเกิดขึ้นกับข้อเข่า
  3. ยืดเส้น ยืดสาย หรือลุกขึ้นเดิน เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

อ่านเพิ่มเติม : ถามและตอบ กระดูกและข้อ


ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ 

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 20
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย  

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์: 02 667 9545