ปัจจัยเสี่ยง อาการ และแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ

โรคหลอดเลือดหัวใจ infographic


โรคหลอดเลือดหัวใจ มักเกิดจากการที่มีไขมันและเนื้อเยื่อไปสะสมในผนังหลอดเลือดมากจนทำให้หลอดเลือดตีบแคบลง ซึ่งส่งผลต่อทางเดินไหลเวียนของเลือด โรคนี้มีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง

ศูนย์หัวใจ

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 14
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

ติดต่อสอบถามและทำการนัดหมายแพทย์

โทรศัพท์: 0 2667 2847, 0 2667 2848