อาการ และความเสี่ยง โรคหัวใจพิการหรือผิดปกติแต่กำเนิด

อาการ และความเสี่ยง โรคหัวใจพิการหรือผิดปกติแต่กำเนิด


ความผิดปกติของโครงสร้างหัวใจของทารกในครรภ์จะเริ่มสร้างเมื่อทารกมีอายุครรภ์ได้ 5 สัปดาห์ และเสร็จสมบูรณ์เมื่ออายุครรภ์ประมาณ 12 สัปดาห์ การสร้างหัวใจจะถูกกำกับด้วยสารทางพันธุกรรมเรียกว่ายีน (gene)

ดูเพิ่มเติม การวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจพิการหรือผิดปกติแต่กำเนิด


ศูนย์กุมารเวช

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 17
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

ติดต่อสอบถามและทำการนัดหมายแพทย์

โทรศัพท์: 02 011 379102 011 738502 011 3792
โทรสาร: 02 011 3786
 

Rating Score: of 10, Total Vote: